nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań

Obwód trójkąta ##ABC##, przedstawionego na rysunku dla ##a=1##, jest równy

     A. ##\left(3+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)##
     B. ##\left(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)##
     C. ##(3+\sqrt{3})##
     D. ##(2+\sqrt{2})##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-05-23 18:02:53
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-1,5)## i ##B=(-3,2)## są wierzchółkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Obwód tego trójkąta wynosi:

A. ##5##                  B. ##\sqrt{13}##                  C. ##3\sqrt{13}##                  D. ##\sqrt{61}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:50:32
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód trójkąta ##ABC##, przedstawionego na rysunku dla ##a=4##, jest równy

     A. ##4+8\sqrt{3}##
     B. ##12+8\sqrt{3}##
     C. ##12+4\sqrt{3}##
     D. ##8+4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 21:27:05
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (trygonometria)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód trójkąta ##ABC##, przedstawionego na rysunku, jest równy

     A. ##\left(3+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a##
     B. ##\left(2+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)a##
     C. ##(3+\sqrt{3})a##
     D. ##(2+\sqrt{2})a##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 09:39:57
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Niech ##x## oznacza długość ramienia trójkąta równoramiennego, którego podstawa ma długość ##8## cm. Funkcja ##f## przyporządkowuje zmiennej ##x## obwód tego trójkąta. Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział

A. ##\left ( 0;+\infty \right )##           B. ##\left ( 4;+\infty \right )##           C. ##\left ( 16;+\infty \right )##           D. ##\left ( 0;16 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:45:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości ##5## i ##7##. Obwód tego trójkąta jest równy

A. ##16\sqrt{6}##              B. ##14\sqrt{6}##              C. ##12+4\sqrt{6}##             D. ##12+2\sqrt{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 13:41:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ## A=\left ( -5,2 \right )## i ## B=\left ( 3,-2 \right )## są wierzchołkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Obwód tego trójkąta jest równy

A. ##30##                      B. ## 4\sqrt{5}##                      C. ## 12\sqrt{5}##                      D. ##36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 19:17:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy