nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań

Dane są kula o środku w punkcie ##O## i promieniu ##r## oraz walec o promieniu podstawy ##r## i wysokości ##r##.

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest ##2## razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi ##\frac{3}{4}## objętości kuli.
D. Objętość walca jest ##3## razy mniejsza od objętości kuli.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:44:17
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kapsuła lądownika ma kształt stożka zakończonego w podstawie półkulą o tym samym promieniu co promień podstawy stożka. Wysokość stożka jest o 1 m większa niż promień półkuli. Objętość stożka stanowi ##\frac{2}{3}## objętości całej kapsuły. Oblicz objętość kapsuły lądownika.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:08:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Objętość kuli o promieniu ##r=\pi## ##dm## jest równa:

A. ## \frac{4}{3}\pi dm^{3}##          B. ## \frac{4}{3}\pi^{4} dm^{3}##         C. ## \frac{3}{4}\pi^{4} dm^{3}##            D. ## \frac{3}{4}\pi^{3} dm^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:31:15
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni kuli o objętości ##\frac{32}{3}\pi## wynosi:

A. ##8\pi##                     B. ##16\pi##                     C. ##24\pi##                     D. ##24##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:32:26
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
pole powierzchni kuli
pole powierzchni kuli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stalowy walec o objętości ##192\pi \ cm^3## przetopiono na kulki o promieniu ##2\ mm##. Ile takich kulek otrzymano?

A. ##100##                B. ##1000##                C. ##18000##                D. ##32000##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:28:31
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promień kuli o objętości ##\frac{32}{3}\pi \ cm^3## jest równy:

A. ##2\ cm##                   B. ##3\ cm##                   C. ##4\ cm##                   D. ##9\ cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 16:45:29
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość kuli jest równa ##\frac{32}{3}\pi##. Pole jej powierzchni wynosi:

A. ##72\pi##                  B. ##36\pi##                  C. ##24\pi##                  D. ##16\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 17:58:06
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Suma objętości ##8## kul, z których każda ma promień ##1##, jest taka sama jak objętość jednej kuli o promieniu
 
A. ## 8\sqrt{3}##                        B. ##8##                        C. ## 2\sqrt{2}##                         D. ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 18:00:16
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono walec, stożek i kulę oraz niektóre ich wymiary.
Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku wybierz zdanie prawdziwe.

A.
Objętość kuli jest większa od objętości walca.
B. Objętość stożka jest większa od objętości kuli.
C. Objętość walca jest ##2## razy większa od objętości kuli.
D. Objętość stożka jest ##3## razy mniejsza od objętości walca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:49:13
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Metalowy stożek, którego tworząca o długości ##10## jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##30^{\circ}##, przetopiono na sześć jednakowych kulek. Oblicz promień kulki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-29 15:41:32
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy