nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Dane są dwie liczby ##x## i ##y##. Wiadomo, że ##x \geq 8## oraz ##y \leq −2##.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Najwięsza możliwa wartość różnicy ##y – x## jest równa

A. ##10##                    B. ##6##                    C. ##-6##                    D. ##-10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-19 22:01:06
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie liczb
porównywanie liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie liczby ##x## i ##y##. Wiadomo, że ##x \geq 8## oraz ##y \leq −2##.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Najmniejsza możliwa wartość różnicy ##x – y## jest równa

A. ##10##                    B. ##6##                    C. ##-6##                    D. ##-10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 10:12:42
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie liczb
porównywanie liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Odległość na osi liczbowej między największą i najmniejszą spośród liczb: ##0,\frac{1}{4},-\frac{5}{2},-2## jest równa

A. ##1\frac{3}{4}##                       B. ##3\frac{1}{4}##                       C. ##2\frac{3}{4}##                       D. ##1\frac{1}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-18 09:41:07
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (ułamki (liczby wymierne))
Słowa kluczowe:
odległość na osi liczbowej
odległość na osi liczbowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego
##\Big(1-\frac{5}{6}\Big)-0,5## znajduje się między

A. -1 i −0,5                B. −0,5 i 0                C. 0 i 0,5                D. 0,5 i 1
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 17:29:44
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odległość na osi liczbowej
odległość na osi liczbowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zaznacz na osi liczbowej przedziały ##A=\left \langle -2;+\infty \right )## i ##B=\left \langle -5;4\right )##, a następnie wyznacz wszystkie liczby całkowite, które należą jednocześnie do obu przedziałów.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:36:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
przedziały liczbowe
przedziały liczbowe Zadania  Zestawy  Multimedia
iloczyn przedziałów liczbowych
iloczyn przedziałów liczbowych Zadania  Zestawy  Multimedia
część wspólna zbiorów
część wspólna zbiorów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Odległość na osi liczbowej między największą i najmniejszą spośród liczb: ##0,\frac{3}{4},-\frac{5}{2},-2## jest równa

A. ##1\frac{3}{4}##                       B. ##3\frac{1}{4}##                       C. ##2\frac{3}{4}##                       D. ##1\frac{1}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:07:38
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odległość na osi liczbowej
odległość na osi liczbowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty na osi liczbowej
punkty na osi liczbowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono trzy liczby. Na którym rysunku jedna z tych liczb jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 12:19:27
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
punkty na osi liczbowej
punkty na osi liczbowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono trzy liczby. Na którym rysunku jedna z tych liczb jest sumą dwóch pozostałych? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 12:42:55
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
liczby na osi liczbowej
liczby na osi liczbowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy