nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Rozwiąż nierówność ##\left | x-2 \right |+\left | 3x-6 \right |<\left | x \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:15:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności ##\left | 3x+6 \right |> 6## jest:

A. ##\left ( -\infty,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right )##                         B. ##\left ( -4,0 \right )##
C.
##\left ( -\infty,0 \right )\cup \left ( 4,+\infty \right )##                            D. ##\left ( 0,4 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:17:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność ##\mid 2x-8 \mid \leq 10##.
Stąd wynika, że

A.  ##k=2##               B.  ##k=4##               C.  ##k=5##               D.  ##k=9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 09:49:24
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Zbiorem wszystkich liczb spełniających nierówność ##\left | x+3 \right |-\left | 2-x \right |\geq 1## jest przedział

A. ##\left ( -\infty;-3 \right \rangle##            B. ##\left \langle 0,+\infty \right )##           C. ##\left \langle 2,+\infty \right )##            D. ##\left \langle 0;2 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:26:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony