nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej ##f\left ( x \right )=\left ( 2x+1 \right )\left ( x-2 \right )## w przedziale ##\left \langle -2,2 \right \rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:35:59
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji kwadratowej
największa wartość funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej ##f(x)=x^2-6x+3## w przedziale ##\langle 0, 4 \rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 12:26:51
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji kwadratowej
największa wartość funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Największą wartość równą ##5## funkcja kwadratowa przyjmuje dla argumentu równego ##\left ( -3 \right )##. Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:

A. ##f\left ( x \right )=2\left ( x+3 \right )^{2}+5##                     B. ##f\left ( x \right )=-3\left ( x+3 \right )^{2}+5##
C. ##f\left ( x \right )=-\left ( x-3 \right )^{2}+5##                    D. ##f\left ( x \right )=\frac{1}{2}\left ( x-3 \right )^{2}+5##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 15:37:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji kwadratowej
największa wartość funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej ##f\left ( x \right )=2x^{2}-5x+3## w przedziale ##\left \langle -1,2 \right \rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:04:02
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Największą wartością funkcji kwadratowej ##f\left ( x \right )=-2\left ( x+3 \right )^{2}-4## jest

A.
##3##                          B. ##-2##                          C. ##-4##                         D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 09:23:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
największa wartość funkcji
największa wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy