nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań

Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=(1-2a)x-3##.
Wyznacz liczbę ##a##, dla której:
a) punkt ##A=(-4,5)## należy do wykresu funkcji ##f##,
b) funkcja ##f## jest stała,
c) wykres funkcji ##f## oraz wykres funkcji ##g## określonej wzorem ##g(x)=-0,75x-4## przecinają oś ##Ox## w tym samym punkcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:34:19
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=(3-a)x+2##.
Wyznacz liczbę ##a##, dla której:
a) punkt ##A=(-5,4)## należy do wykresu funkcji ##f##,
b) funkcja ##f## jest malejąca,
c) wykres funkcji ##f## oraz wykres funkcji ##g## określonej wzorem ##g(x)=-0,25x+8## przecinają oś ##Ox## w tym samym punkcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:32:39
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m##, dla których funkcja liniowa ##y=1+m## jest stała.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:38:04
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m##, dla których funkcja liniowa ##y=3x+7+mx## jest malejąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:36:16
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m##, dla których funkcja liniowa ##y=4mx-2x+5## jest rosnąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:34:12
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m##, dla których funkcja liniowa ##y=(2-m)x+3m## jest stała.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:31:34
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m##, dla których funkcja liniowa ##y=(2m+3)x-m## jest malejąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:29:47
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m##, dla których funkcja liniowa ##y=(m+1)x+2## jest rosnąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:27:52
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Określ, czy funkcja liniowa ##f(x)=7-(1-\sqrt{2})x## jest rosnąca, malejąca, czy stała.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:24:01
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Określ, czy funkcja liniowa ##f(x)=2x+7-\sqrt{5}x## jest rosnąca, malejąca, czy stała.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:22:18
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy