nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Funkcja liniowa ##f## jest określona wzorem ##f(x)=21-\frac{7}{3}x##. Miejscem zerowym funkcji ##f## jest

A. ##-9##                       B. ##-\frac{7}{3}##                       C. ##9##                       D. ##21##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 12:25:27
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsce zerowe funkcji ##f(x)=x-4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-12 09:15:48
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
miejsca zerowe funkcji liniowej
miejsca zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź wzór funkcji kwadratowej ##y=f\left ( x \right )##, której wykresem jest parabola o wierzchołku ##\left ( 1,-9 \right )## przechodząca przez punkt o współrzędnych ##\left ( 2,-8 \right )##. Otrzymaną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej. Oblicz jej miejsca zerowe i naszkicuj wykres.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 13:56:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że jeżeli ##c<0##, to trójmian kwadratowy ## y=x^{2}+bx+c## ma dwa różne miejsca zerowe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-14 11:11:14
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy