nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 21 zadań

Średnia arytmetyczna zestawu danych: ##x##, ##4##, ##6##, ##8##, ##10##, ##12##, ##14## jest równa ##10##. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa

A. ##8##                       B. ##9##                       C. ##10##                       D. ##16##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 14:10:37
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (statystyka opisowa)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Średnia arytmetyczna zestawu danych: ##x##, ##2##, ##4##, ##6##, ##8##, ##10##, ##12##, ##14## jest równa ##9##. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa

A. ##8##                       B. ##9##                       C. ##10##                       D. ##16##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 15:37:18
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Średnia arytmetyczna zestawu danych: ##3, 8, 3, 11, 3, 10, 3, x## jest równa ##6##. Mediana tego zestawu jest równa

A. ##5##                          B. ##6##                          C. ##7##                          D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:10:04
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: ##31, 16, 25, 29, 27, x##, jest równa ##\frac{x}{2}##. Mediana tych liczb jest równa

A. ##26##                     B. ##27##                     C. ##28   ##                  D. ##29##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:40:40
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie fałszywe.

Z informacji podanych na diagramie wynika, że

A. pracę klasową pisało ##25## uczniów.      
B.
najczęściej powtarzającą się oceną jest ##3##.
C. mediana wyników z pracy klasowej wynosi ##2##.      
D.
średnia wyników z pracy klasowej jest równa ##3,6##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-18 10:37:43
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (statystyka opisowa)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3.

Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą
i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.
 
  Średnia arytmetyczna (°C) Mediana (°C) Amplituda (°C)
A. 7 0 1
B. 1 0 7
C. 7 2 1
D. 1 2 7
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:31:22
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dla której z przedstawionych serii danych mediana jest równa ##3##?

A. ##1, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 12##
B.
##1, 9, 5, 3, 3, 2, 7, 8, 9##
C.            

D.
       
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:39:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Mediana zestawu danych ##2, 12, a, 10, 5, 3## jest równa ##7##. Wówczas

A. ##a=4##                  B. ##a=6##                  C. ##a=7##                  D. ##a=9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-08 16:38:57
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
##10## lat ##5##
##14## lat ##3##
##15## lat ##4##
##16## lat ##8##
               
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Mediana wieku uczestników obozu jest równa
 
A. ##14## lat.            B. ##14,5## roku.             C. ##15## lat.              D. ##15,5## roku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 16:35:56
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Z informacji podanych na diagramie wynika, że

A. pracę klasową pisało ##30## uczniów.      
B.
najczęściej powtarzającą się oceną jest ##4##.
C. mediana wyników z pracy klasowej wynosi ##2##.      
D.
średnia wyników z pracy klasowej jest równa ##3,6##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:05:08
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie diagramów
odczytywanie diagramów Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy