nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 9 zadań

Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Fragment wzoru złożony z ##3## elementów ma długość

A. ##22,5## cm             B. ##24,5## cm             C. ##24,75## cm             D. ##25,5## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-20 23:04:53
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (ułamki (liczby wymierne))
Słowa kluczowe:
ułamki dziesiętne
ułamki dziesiętne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest ##a##, cyfrą jedności jest ##b## oraz spełnione są warunki: ##b > a## i ##a + b = 12##.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
Warunki zadania spełnia siedem liczb. P F
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez ##3##. P F
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 09:47:56
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Fragment wzoru złożony z ##3## elementów ma długość

A. ##15## cm             B. ##15,75## cm             C. ##16,5## cm             D. ##18## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 10:19:42
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj działania: a) ##3\frac{1}{3} - \frac{2}{3}##,      b) ##5\frac{1}{5} - 2\frac{3}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-09-24 12:28:09
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (ułamki (liczby wymierne))
Słowa kluczowe:
odejmowanie ułamków
odejmowanie ułamków Zadania  Zestawy  Multimedia
odejmowanie ułamków zwykłych
odejmowanie ułamków zwykłych Zadania  Zestawy  Multimedia
odejmowanie ułamków zwykłych 1
odejmowanie ułamków zwykłych 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.
Ułożono wzór z ##5## płytek, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odcinek ##x## ma długość

A. ##20## cm                B. ##22## cm                C. ##26## cm                D. ##30## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:18:25
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część − prowadzącą przez jezioro − przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.


Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Cała trasa miała długość ##50## km.
B. Zawodnik przebiegł ##8## km.
C. Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o ##4## km większa od odległości,      którą przepłynął.
D. Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była ##5## razy większa od      odległości, którą przebiegł.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:14:01
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczbą większą od ##\frac{1}{3}## jest

A. ##\frac{300}{900}##               B. ##\frac{300}{900-1}##               C. ##\frac{300}{900+1}##               D. ##\frac{300-1}{900}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:10:04
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
##A=\left \{ -12;3,\left ( 04 \right );\sqrt{0,9};-\frac{\pi}{2};0;\sqrt[3]{-8};\sqrt{7};\sqrt{1\frac{4}{25}} \right \}##
Ile liczb wymiernych znajduje się w zbiorze ##A## ?

A. ##3##                          B. ##4##                          C. ##5##                          D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:02:17
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
liczby rzeczywiste
liczby rzeczywiste Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź rozwinięcie dziesiętne liczby ##\frac{2}{3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-08-12 08:44:47
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (ułamki (liczby wymierne))
Słowa kluczowe:
zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne Zadania  Zestawy  Multimedia
rozwinięcia dziesiętne ułamków 1
rozwinięcia dziesiętne ułamków 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy