nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań

Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych nie większych niż ##2018##?

A. ##2018##                B. ##1019##                C. ##1018##                D. ##1017##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 14:06:29
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez ##3##?

A. ##12##                     B. ##24##                     C. ##29##                     D. ##30##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:03:00
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa ##195##.
Najmniejszą z tych liczb jest

A. ##37##                     B. ##38##                     C. ##39##                     D. ##40##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:16:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w których zapisie występują dokładnie dwie dwójki i jedna jedynka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:36:17
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej nieparzystej ##k## liczba ##k^{3}-k## jest podzielna przez ##24##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-31 19:39:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Reszta z dzielenia liczby ##55## przez ##8## jest równa
 
A. ##4##                           B. ##5##                           C. ##6##                            D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:36:30
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia liczb
reszta z dzielenia liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez ##9##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:48:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?

A. ##16##                          B. ##20##                         C. ##24##                         D. ##25##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 18:43:47
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz sumę wszystkich liczb trzycyfrowych zapisanych wyłącznie za pomocą cyfr ##1,2,3,4## (cyfry mogą się powtarzać).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 18:17:50
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, jest dokładnie jedna cyfra ##7## i dokładnie jedna cyfra parzysta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 18:19:59
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy