nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 10 zadań

Jeden z kątów trójkąta jest dwa razy mniejszy od większego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o ##40^\circ##. Oblicz kąty tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 10:36:37
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obwód trójkąta ##ABC##, przedstawionego na rysunku dla ##a=4##, jest równy

     A. ##4+8\sqrt{3}##
     B. ##12+8\sqrt{3}##
     C. ##12+4\sqrt{3}##
     D. ##8+4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 21:27:05
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (trygonometria)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na płaszczyźnie dane są punkty: ##A=\left ( \sqrt{2},\sqrt{6} \right )## , ##B=\left ( 0 ,0\right )## i ##C=\left ( \sqrt{2},0 \right )##. Kąt ##BAC## jest równy

A. ##30^{\circ}##                     B. ##45^{\circ}##                     C. ##60^{\circ}##                     D. ##75^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:49:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o ##50^\circ##. Oblicz kąty tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:56:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę ##\alpha##, drugi ma miarę o ##40^{\circ}## mniejszą niż kąt ##\alpha##, a trzeci ma miarę dwa razy większą niż kąt ##\alpha## . Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Trójkąt ten jest
 
A. równoboczny.   B. równoramienny.   C. rozwartokątny.   D. prostokątny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 09:16:20
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt o bokach długości ##1,\frac{3}{2},2##. Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:08:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Kąty w trójkącie mają miary: ##\alpha,2\alpha ,4\alpha ##. Wykaż, że długości boków ##a, b, c## tego trójkąta spełniają równość: ##\frac{1}{a}-\frac{1}{b}-\frac{1}{c}=0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-24 14:37:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę ##\alpha##, drugi ma miarę o ##30^{\circ}## większą niż kąt ##\alpha##, a trzeci ma miarę trzy razy większą niż kąt ##\alpha## . Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Trójkąt ten jest
 
A. równoboczny.   B. równoramienny.   C. rozwartokątny.   D. prostokątny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:54:23
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie ##ABC## poprowadzono dwusieczne kątów ##A## i ##B##. Dwusieczne te przecinają się w punkcie ##P##. Uzasadnij, że kąt ##APB## jest rozwarty.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-13 15:28:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeden kąt trójkąta ma miarę ##54^{\circ}##. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest ##6## razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe

A. ## 21^{\circ}## i ##105^{\circ}##           B. ## 11^{\circ}## i ##66^{\circ}##          C. ## 18^{\circ}## i ##108^{\circ}##           D. ## 16^{\circ}## i ##96^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 16:34:17
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy