nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą ##6##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. ##36\sqrt{3}+72##        B. ##18\sqrt{3}+108##        C. ##\frac{8^2 \sqrt{6}}{3}##        D. ##36\sqrt{3}+108##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:25:58
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Objętość tego graniastosłupa jest równa

A. ##9\sqrt{6}##                  B. ##18\sqrt{2}##                C. ##18\sqrt{6}##                D. ##36\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:37:45
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny, w którym suma wszystkich krawędzi jest równa ##18##. Oblicz możliwie największą objętość takiego ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:37:25
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania optymalizacyjne w stereometrii
zadania optymalizacyjne w stereometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą ##8##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. ##\frac{8^2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+3\right)##        B. ##8^2 \cdot \sqrt{3}##        C. ##\frac{8^2 \sqrt{6}}{3}##        D. ##8^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+3\right)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 11:57:23
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole graniastosłupa
pole graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są równe ##4##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe:

A. ##\sqrt{3}+12##        B. ##8(\sqrt{3}+4)##        C. ##8\sqrt{3}+48##         D. ##8\sqrt{6}+12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 10:09:30
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ##ABCDEF## o podstawach ##ABC## i ##DEF## i krawędziach bocznych ##AD, BE## i ##CF##. Oblicz pole trójkąta ##ABF## wiedząc, że ##\left | AB \right |=10## i ##\left |CF \right |=11##. Narysuj ten graniastosłup i zaznacz na nim trójkąt ##ABF##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-15 14:53:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ##ABCDEF## o podstawach ##ABC## i ##DEF## i krawędziach bocznych ##AD,BE## i ##CF## (zobacz rysunek). Długość krawędzi podstawy ##AB## jest równa ##8##, a pole trójkąta ##ABF## jest równe ##52##. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 18:22:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa ##90##. Wtedy pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. ##300##            B. ## 300\sqrt{3}##           C. ## 300+50\sqrt{3}##           D. ## 300+25\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 10:17:28
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole graniastosłupa
pole graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy