nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Dane jest równanie ##\left | \frac{2}{x}+3 \right |=p## z niewiadomą ##x##. Wyznacz liczbę rozwiązań tego równania w zależności od parametru ##p##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:17:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
równania z parametrem
równania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
równania z wartością bezwzględną
równania z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji ##h## , określonej wzorem ##h\left ( x \right )=\frac{a}{x}## dla ##x\neq 0##.
Wiadomo, że do wykresu funkcji ##h## należy punkt ##P=\left ( 2,5 \right )##.
a) Oblicz wartość współczynnika ##a## .
b) Ustal, czy liczba ##h\left ( \pi \right )-h\left ( -\pi \right )## jest dodatnia czy ujemna.
c) Rozwiąż nierówność ##h\left ( x \right )>5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:36:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności wymierne
nierówności wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji ##f\left ( x \right )=\frac{a}{x}## dla ##x\neq 0## należy punkt ##A=\left ( 2,6 \right )##. Wtedy

A. ##a = 2##                 B. ##a = 6##                  C. ##a = 8##                  D. ##a =12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 20:37:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{2x-b}{x-9}## dla ##x\neq 9## , a ##f\left ( 14 \right )=5##. Oblicz współczynnik ##b##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 17:48:57
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji wymiernej
własności funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji homograficznej
własności funkcji homograficznej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiadomo, że dziedziną funkcji ##f## określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-7}{2x+a}## jest zbiór ##\left ( -\infty ,2 \right )\cup \left ( 2,+\infty \right )##. Wówczas

A. ##a=2##                B. ##a=-2##                C. ##a=4##                D. ##a=-4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 17:35:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy