nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Dziedziną wyrażenia ##\frac{2-x}{(x+3)(x^2-4x+4)}## jest zbiór:

A. ##\mathbb{R} \setminus \{2,3,-3\}##
B. ##\mathbb{R} \setminus \{-3,2\}##
C. ##\mathbb{R} \setminus \{-3,-2\}##
D. ##\mathbb{R} \setminus \{-3,-2,3\}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:28:19
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które liczby ze zbioru ##\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}## nie należą do dziedziny wyrażenia wymiernego ##\frac{x^2+x-5}{x^3+9x}##?

A. ##0##           B. ##-2,-1,1,2##           C. ##-3,-1,1,3##           D. ##-3,0,3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:18:17
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia wymiernego
dziedzina wyrażenia wymiernego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ## \log_{4}\left ( 1-2x \right )## jest określone dla wszystkich liczb ##x## spełniających warunek

A. ## x> \frac{1}{2}##                 B. ## x< \frac{1}{2}##                 C. ## x\leq 0##                 D. ## x> 0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 22:02:19
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną wyrażenia wymiernego ##\frac{x+4}{x^{2}-25}## jest

A.
##\left ( -\infty,0 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right )##             B. ##\left ( -\infty,-4 \right )\cup \left ( -4,+\infty \right )##
C. ##\left ( -\infty,5 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right )##             D. ##\left ( -\infty,-5 \right )\cup \left ( -5,5 \right )\cup \left ( 5,+\infty \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 13:11:12
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ## \log_{4}\left ( 2x-1 \right )## jest określone dla wszystkich liczb ##x## spełniających warunek

A. ## x\leq \frac{1}{2}##                 B. ## x> \frac{1}{2}##                 C. ## x\leq 0##                 D. ## x> 0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-03 12:35:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy