nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań

Liczba ##2\log_{2}3+2\log_{2}5## jest równa

A. ##\log_{2}\frac{9}{25}##               B. ##\log_{2}\frac{1}{225}##               C. ##\log_{2}\frac{9}{5}##               D. ##\log_{2}225##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-05-23 16:58:46
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są liczby ##x=\log_{\frac{1}{3}}9## i ##y=\log_2{18}-\log_2{9}##. Wówczas

A. ##x- y =-1 ##                                     B. ##x-y=3##     
C.
##x-y=1##                                        D. ##x-y=-3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 12:03:25
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_48-5\log_42## jest równa

A. ##-1##              B. ##4##              C. ##2-\log_45##              D. ##1-\log_410##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 17:31:21
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##2\log_{2}3-2\log_{2}5## jest równa

A. ##\log_{2}\frac{9}{25}##               B. ##\log_{2}\frac{3}{5}##               C. ##\log_{2}\frac{9}{5}##               D. ##\log_{2}\frac{6}{25}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-06 19:43:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_5 0,04-\frac{1}{2}\log_{25}5\cdot \log_{25}1## jest równa

A. ##-3##                   B. ##-2\frac{1}{4}##                   C. ##-2##                   D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:50:19
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_2\frac{5}{3}-\log_2\frac{10}{3}## jest rowna

A. ##-1##                  B. ##-2##                  C. ##\log_2\frac{50}{9}##                 D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:58:37
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\log_3\frac{3}{2}+\log_3\frac{2}{9}## jest rowna

A. ##-1##             B. ##-2##             C. ##\log_3\frac{5}{11}##            D. ##\log_3\frac{31}{18}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:15:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\log_{2}7+ \log_{8}7## jest równa:

A.
##\frac{3}{4}\log_{2}7##            B. ##\frac{4}{3}\log_{2}7##            C. ##4\log_{2}7##            D. ##3\log_{2}7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:19:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Wartość wyrażenia ##2\log_{4}\sqrt{3}-\log_{4}48## jest równa
 
A. ##-2##                        B. ##-1##                        C. ##2##                         D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:12:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz ##\log_{3}\sqrt[4]{27}-\log_{3}\left ( \log_{3}\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}} \right )##.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:05:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony