nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Liczba rzeczywista ##x##, jej kwadrat powiększony o jeden oraz jej sześcian tworzą, w podanej kolejności, ciąg geometryczny. Wynika stąd, że

A. takich liczb ##x## nie ma.
B. jest dokładnie jedna taka liczba ##x##.
C. są dokładnie dwie takie liczby ##x##.
D. jest nieskończenie wiele takich liczb ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 11:13:24
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## jest określony wzorem ##a_{n}=\left ( n+3 \right )\left ( n-5 \right )## dla ##n\geq 1##. Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
 
A. ##3##                           B. ##4##                           C. ##7##                           D. ##9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:18:58
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wyrazy ujemne ciągu
wyrazy ujemne ciągu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W dziewięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy ##3##, a ostatni wyraz jest równy ##12##. Piąty wyraz tego ciągu jest równy
 
A. ##3\sqrt[4]{2}##                        B. ##6##                       C. ##7\frac{1}{2}##                       D. ##8\frac{1}{7}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:17:52
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu arytmetycznym ##\left ( a_n \right )## trzeci wyraz jest równy ##11##, a siódmy ##21##. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:43:20
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
różnica ciągu arytmetycznego
różnica ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##\left ( a_n \right )##, w którym ##a_{1}=64## i ##q=-\frac{1}{2}##. Wówczas:

A. ##a_{5}=-4##            B. ##a_{5}=4##            C. ##a_{5}=2##            D. ##a_{5}=-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:18:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trzydziesty wyraz ciągu arytmetycznego ## \left(a_n \right )## jest równy ##4##, a trzydziesty piąty wyraz tego ciągu jest równy ##7##. Wówczas różnica ciągu ## \left ( a_n \right )## jest równa:

A. ##5##                          B. ##3##                          C .## \frac{5}{3}##                          D. ##\frac{3}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:16:47
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
różnica ciągu arytmetycznego
różnica ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy