nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego równa się ##27##, suma dwóch ostatnich wyrazów wynosi ##105##, a siódmy wyraz ciągu jest równy ##30##. Znajdź pierwszy wyraz i liczbę wyrazów tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-05-14 11:59:17
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na ścianie kamienicy zaprojektowano mural utworzony z szeregu trójkątów równobocznych różnej wielkości. Najmniejszy trójkąt ma bok długości ##1\ m##, a bok każdego z następnych trójkątów jest o ##10\ cm## dłuższy niż bok poprzedzającego go trójkąta. Ostatni trójkąt ma bok długości ##5,9\ m## . Ile trójkątów przedstawia mural?

A. ##49##                      B. ##50##                      C. ##59##                      D. ##60##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:02:50
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma wszystkich czterech współczynników wielomianu ##W(x)=x^3+ax^2+bx+c## jest równa ##0##. Trzy pierwiastki tego wielomianu tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej ##3##. Oblicz współczynniki ##a##, ##b## i ##c##. Rozważ wszystkie możliwe przypadki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:44:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W ciągu arytmetycznym ##\left ( a_{n} \right )## suma trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa ##1245## oraz ##a_{1}=-2##. Wtedy

A. ##a_{30}=81##         B. ## a_{30}=85##         C. ## a_{30}=175##        D. ## a_{30}=1247##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 10:15:58
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy