nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Dany jest ciąg arytmetyczny ##(a_n)##, określony dla ##n\geqslant 1##, o którym wiemy, że: ##a_1=2## i ##a_2=9##. Wtedy ##a_n=79## dla

A. ##n=10##             B. ##n=11##             C. ##n=12##            D. ##n=13##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 13:06:51
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dla jakich wartości ##x## liczby:  ##(x+1)^2, (2x + 1)^2, (3x-1)^2## tworzą ciąg arytmetyczny?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-05-14 12:15:09
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dla jakich wartości ##x## liczby: ##x^2+1, 5x-2, 2x^2+x+1## tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-05-14 12:08:48
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez ##7## tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Dwunastym wyrazem tego ciągu jest liczba

A. ##77##                   B. ##84##                   C. ##91##                   D. ##98##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:05:24
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Nieskończony ciąg liczbowy ##\left ( a_{n} \right )## jest określony wzorem ##a_{n}=2-\frac{1}{n},n=1,2,3...## .
a) Oblicz, ile wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )## jest mniejszych od ##1,975##.
b) Dla pewnej liczby ##x## trzywyrazowy ciąg ##\left ( a_{2},a_{7},x \right )## jest arytmetyczny. Oblicz ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:32:24
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## określony dla ##n\geq 1## jest arytmetyczny oraz ##a_{3}=10## i ##a_{4}=14##. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. ##a_{1}=-2##              B. ##a_{1}=2##              C. ##a_{1}=6##              D. ##a_{1}=12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 18:56:06
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
własności ciągu arytmetycznego
własności ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy