nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Średnia ważona liczb 1, 3, 6 z wagami odpowiednio 0,3; 0,6; 0,1 jest równa:

A. 3,3                          B. 2                          C. 2,7                          D. 3
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2012-10-01 11:42:30
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pewna wyższa uczelnia medyczna przyjmuje kandydatów na podstawie wyników otrzymanych na maturze, obliczając średnią ważoną liczby zdobytych przez nich punktów z trzech przedmiotów: fizyki (z wagą 0,5), chemii (z wagą 0,4) i biologii (z wagą 0,1). Sprawdź, który z kandydatów, I czy II, ma większe szanse na dostanie się na uczelnię, jeżeli:


Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2012-09-29 21:09:50
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W klasach trzecich pewnego technikum jest łącznie 100 uczniów. Na diagramie przedstawiono procentowy udział ocen z matematyki na koniec roku szkolnego. Oblicz średnią ocen uzyskaną przez uczniów klas trzecich tej szkoły na koniec roku szkolnego.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2012-09-29 18:36:43
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Tabela przedstawia wyniki ankiety na temat liczby obejrzanych w ciągu roku filmów w kinie.


Jaki procent ankietowanych obejrzało mniej filmów, niż wynosi średnia grupy?

A. 12%                      B. 60%                      C. 50%                      D. 90%

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2012-09-29 18:11:54
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia liczbę ocen, jakie otrzymała Karolina na koniec semestru.
Średnia ocen Karoliny jest równa:

A.
3,0                         B. 2,67                         C. 3,5                         D. 3,2


Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2012-09-29 18:08:11
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W pewnej szkole przy wystawianiu ocen semestralnych stosowana jest średnia ważona.


Ocena semestralna, którą otrzyma Adam to:

A. 2                          B. 3                          C. 4                          D. 5
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2012-09-29 15:37:57
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (kombinatoryka)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy