nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Materiały

Pole powierzchni bocznej walca

W animacji pokazano jak obliczyć pole powierzchni bocznej walca znając jego objętość oraz zależność między jego średnicą i wysokością.

Pokaż w dużym oknie

Zadania zawierające ten materiał:

Objętość walca jest równa ##729 \pi## cm3,

Słowa kluczowe:
powierzchnia walca
powierzchnia walca Zadania  Zestawy  Multimedia