nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
 
 

Znalezione 126 multimedii

Mnożenie i dzielenie potęg

Tablica zawiera przykłady wyjaśniające sposób mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych podstawach oraz wzory uogólniające to zagadnienie.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2015-12-30 13:17:01
Przedmiot: Matematyka (potęgi)
Słowa kluczowe:

Objętość sześcianu o krawędzi a+b.

Animacja przedstawia, jak obliczyć objętość sześcianu o krawędzi a+b.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2015-12-30 13:29:46
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia

Odcinki w graniastosłupach.

Ilustracja przedstawia ważniejsze odcinki w graniastosłupach.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-01-02 10:29:25
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
odcinki w graniastoslupach
odcinki w graniastoslupach Zadania  Zestawy  Multimedia

Pole trójkąta

Ćwiczenia kształcące umiejętność obliczania pola trójkąta z krótką informacją o sposobie postępowania.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-01-02 14:49:13
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:

Liczby całkowite ujemne na osi liczbowej

Zaznaczanie na osi liczbowej punktów odpowiadającym liczbom całkowitym ujemnym.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-09-15 18:21:14
Przedmiot: Matematyka (liczby naturalne i całkowite)
Słowa kluczowe:

Liczby całkowite na osi liczbowej

Należy umieścić podane liczby całkowite w odpowiednich miejscach na osi liczbowej.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-09-15 18:33:55
Przedmiot: Matematyka (liczby naturalne i całkowite)
Słowa kluczowe:

Własność liczb całkowitych na osi liczbowej

Animacja omawia własności liczb całkowitych.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-09-15 18:43:42
Przedmiot: Matematyka (liczby naturalne i całkowite)
Słowa kluczowe:

Mnożenie i dzielenie liczb w postaci wykładniczej

Animacja pokazuje, jak mnożymy i dzielimy liczby w postaci wykładniczej.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-09-17 11:46:14
Przedmiot: Matematyka (potęgi)
Słowa kluczowe:
notacja wykładnicza
notacja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie i dzielenie potęg
mnożenie i dzielenie potęg Zadania  Zestawy  Multimedia

Postać wykładnicza

Symulacja pokazuje postać wykładniczą liczby. Należy wpisać dowolną liczbę w postaci dziesiętnej a następnie zapisać ją w notacji wykładniczej.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-09-17 11:51:02
Przedmiot: Matematyka (potęgi)
Słowa kluczowe:
notacja wykładnicza
notacja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia

Potęgowanie liczby 10 o wykładniku naturalnym

Podajemy dowolną liczbę naturalną będącą wielokrotnością liczby 10 i zapisujemy ją w postaci potęgi.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2016-09-17 11:58:34
Przedmiot: Matematyka (potęgi)
Słowa kluczowe:
zapisywanie potęgi
zapisywanie potęgi Zadania  Zestawy  Multimedia