nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
 
 

Znalezione 7 multimedii

Objętość i pole całkowite stożka

W animacji pokazano w jaki sposób obliczyć objętość i pole powierzchni całkowitej stożka.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:52:47
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia stożka
powierzchnia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość i pole całkowite stożka

Animacja pokazuje sposób obliczenia objętości oraz powierzchni całkowitej stożka powstałego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:48:54
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia stożka
powierzchnia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość i pole powierzchni stożka

Animacja pokazuje jak wyznaczyć objętość i pole boczne stożka wiedząc, że jego przekrój osiowy jest trójkątem prostokątnym o przyprostokątnej 8 cm.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:43:45
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna stożka
powierzchnia boczna stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość stożka

W animacji pokazano jak obliczyć objętość stożka, którego powierzchnia boczna jest wycinkiem koła stanowiącym 2/3 koła o promieniu 9 cm.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:39:50
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość stożka

W animacji pokazano jak obliczyć objętość stożka znając jego pole podstawy oraz tangens kąta nachylenia jego tworzącej do podstawy.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:35:56
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Stożek - elementy

W animacji przedstawiono podstawowe elementy stożka jak jego wysokość, tworzącą, wierzchołek oraz średnicę i kąt rozwarcia stożka.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:33:20
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:

Stożek - definicja

Animacja pokazuje jak powstaje stożek - jako obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:30:21
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe: