nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
 
 

Znalezione 128 multimedii

Prosta jako wykres funkcji

Sprawdzanie czy podana prosta jest wykresem funkcji. Jeśli tak, to należy podać jej współczynniki.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:06:24
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia

Punkty w układzie współrzędnym

Za pomocą animacji można się nauczyć zaznaczać w układzie współrzędnym punkty o danych współrzędnych.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:00:38
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty w układzie współrzędnych
punkty w układzie współrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia

Punkt w układzie współrzędnych

Za pomocą animacji można sprawdzić umiejętność odczytywania współrzędnych wybranych punktów.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 11:55:57
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty w układzie współrzędnych
punkty w układzie współrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość i pole całkowite stożka

W animacji pokazano w jaki sposób obliczyć objętość i pole powierzchni całkowitej stożka.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:52:47
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia stożka
powierzchnia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość i pole całkowite stożka

Animacja pokazuje sposób obliczenia objętości oraz powierzchni całkowitej stożka powstałego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:48:54
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia stożka
powierzchnia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość i pole powierzchni stożka

Animacja pokazuje jak wyznaczyć objętość i pole boczne stożka wiedząc, że jego przekrój osiowy jest trójkątem prostokątnym o przyprostokątnej 8 cm.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:43:45
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna stożka
powierzchnia boczna stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość stożka

W animacji pokazano jak obliczyć objętość stożka, którego powierzchnia boczna jest wycinkiem koła stanowiącym 2/3 koła o promieniu 9 cm.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:39:50
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Objętość stożka

W animacji pokazano jak obliczyć objętość stożka znając jego pole podstawy oraz tangens kąta nachylenia jego tworzącej do podstawy.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:35:56
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia

Stożek - elementy

W animacji przedstawiono podstawowe elementy stożka jak jego wysokość, tworzącą, wierzchołek oraz średnicę i kąt rozwarcia stożka.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:33:20
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:

Stożek - definicja

Animacja pokazuje jak powstaje stożek - jako obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-01-08 18:30:21
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe: