nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
 
 

Znalezione 130 multimedii

Punkt przecięcia wysokości trójkąta

Mając dane dwa wierzchołki trójkąta i punkt przecięcia jego wysokości, mamy ustawić trzeci wierzchołek, aby wraz z danymi tworzył trójkąt.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 13:10:16
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia

Środkowe trójkąta

Należy ustawić trzy podane odcinki tak, aby były środkowymi podanego trójkąta.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 13:04:58
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
środkowa trójkąta
środkowa trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia

Środki boków trójkąta

Mając dane środki boków trójkąta mamy ustawić trzy punkty tak, aby były one wierzchołkami tego trójkąta.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:59:26
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Równoległobok w układzie współrzędnych

Mając dane trzy wierzchołki równoległoboku należy przesunąć dany punkt tak, aby był czwartym wierzchołkiem.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:53:58
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
własności równoległoboku
własności równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia

Pole trójkąta

Mając dwa punkty trójkąta mamy ustawić punkt C leżący na danej prostej, aby pole tego trójkąta wynosiło np 16.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:46:46
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Pole trójkąta ostrokątnego

W animacji pokazano prostą metodę obliczania pola trójkąta ostrokątnego w układzie współrzędnych, która bazuje na twierdzeniu Pitagorasa.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:42:13
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Współrzędne środka odcinka

Mając dane współrzędne końców odcinka należy ustawić punkt S tak, aby był środkiem tego odcinka.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:37:49
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Środek odcinka

Podane są dwa końce odcinka i należy odgadnąć ich środek lub mamy dany środek i jeden koniec odcinka a należy podać drugi koniec.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:34:07
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Warunek prostopadłości prostych

Pokazano dowód warunku prostopadłości prostych. Można dobierać współczynniki, aby dane proste były prostopadłe.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:29:11
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia

Warunek równoległości prostych

W animacji należy dobrać współczynnik kierunkowy jednej prostej, która ma być równoległa do drugiej prostej.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 12:22:47
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
równoległość prostych
równoległość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek równoległości prostych
warunek równoległości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia