nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
 
 

Znalezione 128 multimedii

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego

Mając podany fragment wykresu ciągu arytmetycznego należy napisać jego wzór.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:52:48
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres ciągu liczbowego
wykres ciągu liczbowego Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór ciągu arytmetycznego
wzór ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia

Wyrazy ciągu arytmetycznego

Na wykresie zaznaczono pewne wyrazy ciągu arytmetycznego. Należy zmienić położenie punktów, aby były one wykresem tego ciągu.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:49:08
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres ciągu liczbowego
wykres ciągu liczbowego Zadania  Zestawy  Multimedia

Wykres ciągu arytmetycznego

Animacja pokazuje jak powstaje wykres ciągu arytmetycznego. Formułowany jest wniosek dotyczący wykresów ciągów arytmetycznych.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:39:12
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
wykres ciągu liczbowego
wykres ciągu liczbowego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia

Ciąg arymetyczny - wzór ogólny

Należy odczytać z wykresu pierwszy wyraz i różnicę ciągu arytmetycznego a następnie napisać jego wzór.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:44:00
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór ciągu arytmetycznego
wzór ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia

Obliczanie wyrazów ciągu

Należy obliczyć kilka początkowych wyrazów podanego ciągu i narysować jego wykres przesuwając podane punkty.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:33:34
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
wykres ciągu liczbowego
wykres ciągu liczbowego Zadania  Zestawy  Multimedia

Geometria kartezjańska

Sprawdzian z geometrii kartezjańskiej z miejscem na notatki dla uczniów.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:22:37
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Geometria kartezjańska

Sprawdzian z miejscem na notatki dla ucznia.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-07 11:14:05
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia

Wysokość trójkąta

Mając dany odcinek mamy ustawić go tak, aby tworzył on wysokość podanego trójkąta opuszczoną z określonego wierzchołka.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 13:13:38
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia

Punkt przecięcia wysokości trójkąta

Mając dane dwa wierzchołki trójkąta i punkt przecięcia jego wysokości, mamy ustawić trzeci wierzchołek, aby wraz z danymi tworzył trójkąt.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 13:10:16
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia

Środkowe trójkąta

Należy ustawić trzy podane odcinki tak, aby były środkowymi podanego trójkąta.

Szczegóły materiału multiemdialnego
Dodano: 2018-02-06 13:04:58
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
środkowa trójkąta
środkowa trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia