nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Pracownia elektryczna dla zasadniczej szkoły zawodowej

Marek Pilawski

Cena: 15.30

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Na rysunku przedstawione są dwa wierzchołki trójkąta prostokątnego ##ABC: A = (−3,−3)## i ##C = (2,7)## oraz prosta o równaniu ##y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}##, zawierająa przeciwprostokątną ##AB## tego trójkąta.

Oblicz współrzędne wierzchołka ##B## tego trójkąta i długość odcinka ##AB##.
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: