nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 29 zadań
Zadania z matury

Na płaszczyźnie dane są punkty: ##A=\left ( \sqrt{2},\sqrt{6} \right )## , ##B=\left ( 0 ,0\right )## i ##C=\left ( \sqrt{2},0 \right )##. Kąt ##BAC## jest równy

A. ##30^{\circ}##                     B. ##45^{\circ}##                     C. ##60^{\circ}##                     D. ##75^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:49:26
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\sin150^{\circ}## jest równa liczbie

A. ##\cos60^{\circ}##               B. ##\cos120^{\circ}##               C. ##\mathrm{tg}120^{\circ}##               D. ##\mathrm{tg}60^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:02:01
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
funkcje trygonometryczne dowolnego kąta Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt równoramienny, w którym ramię o długości ##20## tworzy z podstawą kąt ##67,5^{\circ}## . Pole tego trójkąta jest równe

A.
##100\sqrt{3}##               B. ##100\sqrt{2}##               C. ##200\sqrt{3}##               D. ##200\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:03:50
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W okręgu o środku w punkcie ##S## poprowadzono cięciwę ##AB##, która utworzyła z promieniem ##AS## kąt o mierze ##31^\circ## (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość ##10##. Odległość punktu ##S## od cięciwy ##AB## jest liczbą z przedziału

A.
##\langle \frac{9}{2},\frac{11}{2}\rangle##                 B. ##\langle \frac{11}{2},\frac{13}{2}\rangle##
C. ##\langle \frac{13}{2}, \frac{19}{2}\rangle##                D. ##\langle \frac{19}{2}, \frac{37}{2}\rangle##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:20:22
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miara jednego z kątów ostrych w trójkącie prostokątnym jest równa ##\alpha##.
a) Uzasadnij, że spełniona jest nierówność ##\sin \alpha -\operatorname{tg}\alpha <0##.
b) Dla ##\sin \alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}## oblicz wartość wyrażenia ##\cos ^{3}\alpha +\cos \alpha \cdot \sin ^{2}\alpha##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:28:00
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia trygonometrycznego
wartość wyrażenia trygonometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz sinus kąta ostrego, jaki tworzy wykres funkcji ##f## danej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-2## z osią ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:06:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji liniowej
wzór funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli ##0^0<\alpha<90^0## oraz ##\mathrm{tg}\alpha=2\sin\alpha##, to

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{2}##      B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}##      C. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}##      D. ##\cos\alpha=1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:37:34
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
 
Tangens kąta ##\alpha## zaznaczonego na rysunku jest równy

 
               A. ##-\frac{\sqrt{3}}{3}##
               B. ##-\frac{4}{5}##
               C. ##-1##
               D. ##-\frac{5}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:31:09
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
funkcje trygonometryczne dowolnego kąta Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt o bokach długości ##1,\frac{3}{2},2##. Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:08:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w trójkącie
kąty w trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz dokładną wartość wyrażenia ##\frac{1}{\sin 10^{\circ}}-\frac{\sqrt{3}}{\cos 10^{\circ}}+\frac{1}{2}\sin 30^{\circ}##.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:34:40
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony