nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań
Zadania z matury

Rozwiązaniami równania ##\left (x ^{3}-8 \right )\left (x-5 \right )\left ( 2x+1 \right )=0## są liczby

A.
##-8; -5; 1##          B. ##-1; 5; 8##           C. ##-\frac{1}{2}; 2; 5##          D. ##-\frac{1}{2}; 5; 8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:42:31
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiązaniem równania ##x^2(x+1)=x^2-8## jest
 
A.
##-9##                       B. ##-2##                       C. ##2##                       D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:56:42
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pierwiastkami równania ##\left ( x+3 \right )\left ( x^{2}-2x \right )=0## są liczby

A. ##-3,1## i ##2##          B. ##-3,0## i ##2##           C. ##-2,0## i ##3##           D. ##-2,1## i ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:21:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
własność iloczynu
własność iloczynu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równanie ##\left ( 2x-1 \right )\cdot \left ( x-2 \right )=\left ( 1-2x \right )\cdot \left ( x+2 \right )## ma dwa rozwiązania. Są to liczby
 
A. ##-2## oraz ##\frac{1}{2}##           B. ##0## oraz ##\frac{1}{2}##          C. ##\frac{1}{2}## oraz ##2##           D. ##-2## oraz ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:51:39
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż równanie, którego rozwiązaniami są liczby ##–3## oraz ##5##.

A. ##\frac{\left ( x+3 \right )\left ( x-5 \right )}{x^{2}-9}=0##                                    B. ##\frac{x^{2}-2x-15}{x^{2}+3}=0##
C. ##\frac{1}{x+3}=\frac{2}{x-5}##                                         D. ##\frac{x^{2}+2x-15}{x^{2}-25}=0##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:03:25
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
rozwiązanie równania
rozwiązanie równania Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiązaniami równania ##\frac{\left ( x^{2}-4 \right )\left ( x-3 \right )}{\left ( x-2 \right )\left ( x+3 \right )}=0## są liczby:

A. ##-3;-2;2;3##                B. ##2;3##                C. ##-3;2##                 D. ##-2;3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-29 13:26:13
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy