nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 23 zadań
Zadania z liceum i technikum

W poniższej tabeli prezentowane są wprost proporcjonalne wielkości ##x## i ##y##. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

##x## ##x_1-1## ##x_2=2## ##x_3## ##x_4=10##
##y## ##y_1## ##y_2=3## ##y_3=9## ##y_4##

Wówczas:
A. ##\frac{y}{x}=\frac{3}{2}##          B. ##y_4=15##          C. ##x_3=3##          D. ##y_1=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:18:05
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji liniowej ##f## przecina oś ##Oy## w punkcie ##(0, –2)## i przechodzi przez punkt ##(–1, 3)##. Funkcja ta określona jest wzorem

A.
##f(x)=−5x−2##                              B. ##f(x)=5x−2##    
C.
##f(x)=−3x−2##                              D. ##f(x)=3x−2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:31:51
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż liczbę ##m##, dla której wykres funkcji liniowej ##f## określonej wzorem ##f(x)=(m−2)x+3## przecina oś ##Ox## w punkcie ##(–1, 0)##.

A. ##m=-2##          B. ##m=-3##          C. ##m=3##          D. ##m=5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:36:35
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=6x-2##, oblicz ##f(x)-7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:09:39
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji liniowej
wzór funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=−4x+7##, oblicz ##f(x)+5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:07:46
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=4x-3##. Oblicz ##f(x-7)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:04:30
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=-7x-8##. Oblicz ##f(x+5)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:02:28
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=-3x-5##. Oblicz ##f(x-6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:59:58
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=4x+5##. Oblicz ##f(x-6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-30 15:57:59
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przesuwanie wykresu funkcji
przesuwanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przesunięcie równoległe
przesunięcie równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem ##f(x)=−2x+3## należy punkt

A. ##(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})##                B. ##(\frac{1}{2}, 1 \frac{1}{2})##                C. ##(\frac{1}{2}, 3)##               D. ##(\frac{1}{2}, 2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:26:38
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy