nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 146 zadań
Zadania z kursu maturalnego

W etapie edukacyjnym postanowiliśmy umieścić "Kurs maturalny" z wybranych przedmiotów. Stanowi on powtórkę całego materiału realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej. Podzieliliśmy go na działy zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN zawartych w standardach maturalnych. więcej 
 
Info

Wyrażenie ##x^2-xy-y+x## rozłożone na czynniki ma postać:

A. ##(x-y)(x+1)##
B. ##(x-y)(x-1)##
C. ##(x+y)(x+1)##
D. ##(x+y)(x-1)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:10:01
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po skróceniu, ułamek ##\frac{2x^2-4x}{x-2}## dla ##x \neq 2## jest równy:

A. ##x+2##               B. ##2x##               C. ##-2x##               D. ##x-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:46:50
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wielomiany ##W(x)=4x^3+2x^2-3x-4## oraz ##F(x)=-x^2+5x-6##. Wielomian ##G(x)=F(x)-W(x)## jest równy:

A. ##-4x^3-3x^+8x+2##
B. ##4x^3+3x^2-8x+2##
C. ##4x^3+3x^2-8x-2##
D. ##-4x^3-3x^2+8x-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:41:50
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
odejmowanie wielomianów
odejmowanie wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stopień wielomianu ##W(x)=(x-1)^2(2x+1)(4x^2-3)## jest równy:

A. ##5##                       B. ##6##                       C. ##8##                       D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:40:16
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=2x^4-5x^2-3x-2## dla ##x=-2## jest równa:

A. ##16##                  B. ##4##                  C. ##-40##                  D. ##-20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:35:21
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wielomianu
wartość wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##(x+2y)(x^2+4xy+4y^2)## jest równe:

A. ##(x-2y)^3##      B. ##x^3+8y^3##      C. ##x^3-8y^3##      D. ##(x+2y)^3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:31:23
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość liczbowa wyrażenia ##(a^2-16)(a+2)## dla ##a=-\sqrt{2}## wynosi:

A. ##56\sqrt{2}##          B. ##14(\sqrt{2}-2)##          C. ##56##          D. ##-14(\sqrt{2}+2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:21:58
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które liczby ze zbioru ##\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}## nie należą do dziedziny wyrażenia wymiernego ##\frac{x^2+x-5}{x^3+9x}##?

A. ##0##           B. ##-2,-1,1,2##           C. ##-3,-1,1,3##           D. ##-3,0,3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:18:17
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
dziedzina wyrażenia
dziedzina wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina wyrażenia wymiernego
dziedzina wyrażenia wymiernego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=x-x^2## dla ##x=-2## wynosi:

A. ##-10##                      B. ##-6##                      C. ##10##                      D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:12:48
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozkład wielomianu ##W(x)=x^3-2x^2+16x-32## na czynniki liniowe to:

A. ##(x-4)(x-4)(x-2)##
B. ##(x-4)(x-2)(x+4)##
C. ##(x^2+16)(x-2)##
D. ##(x-4)(x+4)(x+2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:01:08
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy