nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 198 zadań
Zadania z egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny w latach:

2002 - 2008 składał się z 2 części:
humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej
2009 - 2011 składał się z 3 części:
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, języka obcego nowożytniego
2012 - dziś składa się z 6 części:
historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy nowożytny


Info

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.
Ułożono wzór z ##5## płytek, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odcinek ##x## ma długość

A. ##20## cm                B. ##22## cm                C. ##26## cm                D. ##30## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:18:25
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwinięcie dziesiętne ułamka ##\frac{51}{370}## jest równe ##0,1(378)##.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się
cyfra

A. ##1##                       B. ##3##                       C. ##7##                       D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:16:18
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
rozwinięcia dziesiętne ułamków
rozwinięcia dziesiętne ułamków Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczba ##\sqrt{120}##  znajduje się na osi liczbowej między

A. ##10## i ##11##           B. ##11## i ##12##           C. ##12## i ##20##           D. ##30## i ##40##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:14:57
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część − prowadzącą przez jezioro − przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.


Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Cała trasa miała długość ##50## km.
B. Zawodnik przebiegł ##8## km.
C. Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o ##4## km większa od odległości,      którą przepłynął.
D. Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była ##5## razy większa od      odległości, którą przebiegł.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:14:01
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są liczby: ##3, 3^4, 3^{12}##.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Iloczyn tych liczb jest równy

A. ##3^{16}##                   B. ##3^{17}##                   C. ##3^{48}##                   D. ##3^{49}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:12:17
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczbą większą od ##\frac{1}{3}## jest

A. ##\frac{300}{900}##               B. ##\frac{300}{900-1}##               C. ##\frac{300}{900+1}##               D. ##\frac{300-1}{900}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:10:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Sześć maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Przez ##8## godzin taką samą partię butelek wykonają ##3## takie maszyny ##P## ##F##
Połowę partii takich butelek ##6## maszyn wykona przez ##2## godziny ##P## ##F##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:08:27
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat.

Okulary bez promocji kosztują ##450## zł, a klient zgodnie z obowiązującą promocją może je kupić za ##288## zł. Ile lat ma ten klient? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##64##                     B. ##56##                     C. ##44##                     D. ##36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:07:22
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat.

Cena okularów bez promocji wynosi ##240## zł. Ile zapłaci za te okulary klient, który ma ##35## lat? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##84## zł                B. ##132## zł                C. ##156## zł                D. ##205## zł
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:06:06
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
##10## lat ##5##
##14## lat ##3##
##15## lat ##4##
##16## lat ##8##
               
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Średni wiek uczestników obozu jest równy
 
A. ##14## lat.            B. ##14,5## lat.             C. ##15## lat.              D. ##15,5## lat.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 08:36:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy