nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 198 zadań
Zadania z egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny w latach:

2002 - 2008 składał się z 2 części:
humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej
2009 - 2011 składał się z 3 części:
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, języka obcego nowożytniego
2012 - dziś składa się z 6 części:
historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy nowożytny


Info

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku ##2## tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt ##(0, 0)##, a jeden z jego boków leży na osi ##x## (rysunek).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Współrzędne wierzchołka ##K## tego sześciokąta są równe

A. ##(3,\sqrt{3})##          B. ##(\sqrt{3},3)##          C. ##(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2})##          D. ##(3,\frac{\sqrt{3}}{2})##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:44:02
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach.

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste.
B. Wszystkie liczby utworzone przez Anię są mniejsze od 530.
C. Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5.
D. Wśród liczb utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:28:07
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom ##-2,3## i ##\frac{1}{3}##, jest równa

A. ##-2,3-\frac{1}{3}##          B. ##2,3-\frac{1}{3}##          C. ##\frac{1}{3}-2,3##          D. ##\frac{1}{3}+2,3##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:27:17
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska a czasem wędrówki.

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.
B. W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.
C. Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.
D. O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:24:54
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po rozklejeniu ściany bocznej pudełka mającego kształt walca otrzymano
równoległobok. Jeden z boków tej figury ma długość 44 cm, a jej pole jest równe 220 cm2. Oblicz objętość tego pudełka. Przyjmij przybliżenie ##\pi## równe ##\frac{22}{7}##. Zapisz obliczenia.


 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:18:33
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Maja, Ola i Jagna kupowały zeszyty. Maja za 3 grube zeszyty i 8 cienkich zapłaciła 10 zł. Ola kupiła 4 grube oraz 4 cienkie zeszyty i również zapłaciła 10 zł. Czy Jagnie wystarczy 10 złotych na zakup 5 grubych zeszytów i 1 cienkiego? Zapisz obliczenia i odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:11:32
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Szklane naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach ##6## cm, ##15## cm i ##18## cm napełniono częściowo wodą i szczelnie zamknięto. Następnie naczynie postawiono na jego ścianie o największej powierzchni i wtedy woda sięgała do wysokości ##4## cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Kiedy naczynie postawiono na ścianie o najmniejszej powierzchni, to woda sięgała do wysokości

A. ##8 ##cm           B. ##10## cm           C. ##12## cm           D. ##16## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:07:55
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny o boku równym ##2## cm. Przekątna ##AD## dzieli go na dwa przystające trapezy równoramienne.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wysokość trapezu ##ABCD## jest równa

A. ##\sqrt{2}## cm          B. ##\frac{\sqrt{3}}{2}## cm          C. ##\sqrt{3}## cm          D. ##2## cm
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:02:21
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli ##a, b## i ##c## są długościami boków trójkąta oraz ##c## jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:
- prostokątny, gdy ##a^2 + b^2 = c^2##
- rozwartokątny, gdy ##a^2 + b^2 < c^2##
- ostrokątny, gdy ##a^2 + b^2 > c^2##.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z odcinków o długościach: ##2\sqrt{3}, 3\sqrt{2} , \sqrt{3}##

A. nie można zbudować trójkąta.
B. można zbudować trójkąt prostokątny.
C. można zbudować trójkąt rozwartokątny.
D. można zbudować trójkąt ostrokątny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 17:57:09
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wzór ##y = 600 – 100x## opisuje zależność objętości ##y## (w litrach) wody w zbiorniku od czasu ##x## (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika.

Który wykres przedstawia tę zależność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 17:55:16
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy