nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 103 zadań
Zadania z matematyki (Kombinatoryka)

Doprowadź wyrażenie ##\frac{(n+2)!}{(n-1)!}## do najprostrzej postaci.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 21:30:50
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz ##\frac{8! \cdot 18!}{10! \cdot 16!}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 21:23:02
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Doprowadż wyrażenie ##\frac{(n+1)!\cdot (n-1)!}{(n!)^2}## do najprostrzej postaci.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 21:20:45
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Doprowadź do najprostrzej postaci ##\frac{(n+1)!(n-3)!}{(n!)^{2}}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 21:16:56
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Doprowadź do najprostrzej postaci ##\frac{(2n-1)!(n+1)!}{(2n-1)!(n+2)!}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 21:08:09
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz ##3!##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 21:03:48
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz ##\frac{\frac{12!}{3!\cdot 9!}}{\frac{14!}{5!\cdot 9!}}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-18 20:53:35
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

W pewnym liceum prawdopodobieństwo, że losowo wybrany uczeń lubi matematykę wynosi ##0,4##, że lubi fizykę wynosi ##0,3## . Prawdopodobieństwo,że losowo wybrany uczeń lubi matematykę i fizykę wynosi ##0,2##. Prawdopodobieństwo, że wybrany uczeń lubi co najmniej jeden z przedmiotów wynosi:

A. ##0,9##                         B. ##0,7##                         C. ##0,5##                         D. ##0,4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2012-10-01 13:21:20
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo tego, że orzeł wypadnie co najmniej dwa razy jest równe:

A. ##\frac{7}{8}##                         B. ##\frac{1}{2}##                            C. ##\frac{3}{8}##                             D. ##\frac{1}{8}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2012-10-01 11:09:06
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są zdarzenia losowe ##A,B \subset \Omega##, dla których: ##P(A)= \frac{2}{3}##, ##P(B)= \frac{5}{6}##, ##P(A \cup B)=1##. Wówczas:

A.   ##P(A \cap B)= \frac{2}{3}##                                               B.   ##P(A \cap B)< \frac{1}{2}##    

C.   ##P(A \cap B)>\frac{2}{3}##                                               D.   ##P(A \cap B)= \frac{1}{2}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2012-10-01 13:34:35
Etap: Liceum i Technikum
Słowa kluczowe:
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi arytmetyczne i geometryczne / ciągi liczbowe / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1 / dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3 / dodawanie wyrażeń wymiernych / dodawanie wyrażeń wymiernych 1 / dodawanie wyrażeń wymiernych 2 / dowodzenie nierówności / dowodzenie podzielności / dowodzenie podzielności liczb / dowodzenie w geometrii / działania na pierwiastkach / działania na potęgach / dziedzina funkcji / dziedzina funkcji wymiernej / dziedzina wyrażenia wymiernego / dzielenie potęg / długość odcinka / długość okręgu / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje trygonometryczne / geometria analityczna / geometria kartezjańska / geometria przestrzenna / geometria płaska / graniastosłupy / iloraz ciągu geometrycznego / interpretacja graficzna nierówności / jednomian stopnia drugiego / kombinatoryka / kula / kwadrat / kwadrat różnicy / kwadrat sumy / kąt nachylenia prostej do osi ox / kąt wpisany / kąt środkowy / kąty w ostrosłupach / liczba pi / liczba spełniająca równanie / liczby naturalne / liczby spełniające nierówność / liczby spełniające równanie / logarytmy / logika / matura / matura 2016 / matura z matematyki / mediana / miejsca zerowe funkcji / miejsca zerowe funkcji kwadratowej / miejsce zerowe / miejsce zerowe funkcji / miejsce zerowe funkcji liniowej / mnożenie potęg / mnożenie sum algebraicznych / mnożenie sum algebraicznych 1 / mnożenie sum algebraicznych 3 / mnożenie sum algebraicznych 4 / mnożenie sum algebraicznych 5 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 2 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 4 / mnożenie sum algebraicznych przez jednomian 5 / monotoniczność funkcji / monotoniczność funkcji kwadratowej / monotoniczność funkcji liniowej / najmniejsza wartość funkcji / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności liniowe 1 / nierówności liniowe 2 / nierówności liniowe 5 / nierówności z wartością bezwzględną / objętość kuli / objętość ostrosłupa / objętość stożka / objętość sześcianu / objętość walca / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odejmowanie wyrażeń wymiernych / odejmowanie wyrażeń wymiernych 1 / odejmowanie wyrażeń wymiernych 2 / okrąg / okrąg opisany na trójkącie / ostrosłup prawidłowy czworokątny / ostrosłupy / oś symetrii wykresu funkcji / parabola / pierwiastek arytmetyczny / pierwiastek kwadratowy / pierwiastek równania / pierwiastek sześcienny / pierwiastek z iloczynu / pierwiastki / pierwiastki równania / planimetria / pochodna funkcji / podobieństwo trójkątów / pole koła / pole trójkąta / postać iloczynowa funkcji kwadratowej / postać kanoniczna funkcji kwadratowej / potęga o wykładniku naturalnym / potęga o wykładniku wymiernym / potęgi / potęgowanie potęgi / powinowactwo prostokątne / prawda - fałsz / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / promień okręgu / proporcja / proporcjonalność prosta / proste prostopadłe / proste równoległe / prostokąt / prostopadłościan / prostopadłość prostych / przedziały monotoniczności / przekształcanie wykresu funkcji / przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej / przekształcanie wykresów funkcji / przekształcenia wykresu funkcji / przesuwanie wykresu funkcji / punkt należy do wykresu / rachunek prawdopodobieństwa / redukcja wyrazów podobnych / romb / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania kwadratowe 1 / równania kwadratowe 3 / równania kwadratowe 4 / równania liniowe / równania liniowe 1 / równania liniowe 2 / równania liniowe 3 / równania liniowe 4 / równania liniowe 5 / równania liniowe 7 / równania liniowe z wartością bezwzględną / równania liniowe z wartością bezwzględną 1 / równania wielomianowe / równania wymierne / równania wymierne 2 / równania wymierne 4 / równania z wartością bezwzględną / równanie kierunkowe prostej / równanie okręgu / równanie prostej / równoległość prostych / różnica ciągu arytmetycznego / statystyka / stereometria / stożek / styczna do okręgu / suma wyrazów ciągu arytmetycznego / suma wyrazów ciągu geometrycznego / sumy algebraiczne / sumy algebraiczne 5 / symetria osiowa / symetria względem osi ox / sześcian / trapez / trygonometria / trygonometria w geometrii / trójkąt prostokątny / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / trójkąty / układy równań / układy równań liniowych / układy równań nieliniowych / usuwanie niewymierności / ułamki / ułamki dziesiętne / walec / wartości funkcji / wartości wyrażeń / wartość bezwzględna / wartość logiczna zdań / wartość wyrażenia / warunek prostopadłości prostych / warunek równoległości prostych / wielomiany / wierzchołek paraboli / współczynnik kierunkowy prostej / współczynniki funkcji liniowej / wykres funkcji / wykres funkcji kwadratowej / wykres funkcji linowej / wykres funkcji z wartością bezwzględną / wyraz wolny funkcji linowej / wyrazy ciągu / wyrazy ciągu arytmetycznego / wyrazy ciągu geometrycznego / wyrażenia algebraiczne / wyrażenia wymierne / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 1 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 13 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 19 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 2 / wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 4 / wzory skróconego mnożenia / wzory skróconego mnożenia 1 / wzory skróconego mnożenia 13 / wzory skróconego mnożenia 14 / wzory skróconego mnożenia 16 / wzory skróconego mnożenia 18 / wzory skróconego mnożenia 2 / wzory skróconego mnożenia 9 / wzór funkcji / wzór funkcji kwadratowej / wzór funkcji liniowej / własności funkcji / własności funkcji kwadratowej / własności funkcji linowej / własności logarytmów / zadania kodowane / zadania na dowodzenie / zadania tekstowe / zadania z parametrem / zamiana liczby na potęgę / zamiana sumy na iloczyn / zaokrąglanie liczb 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 1 / zapisywanie i obliczanie potęg 2 / zapisywanie potęgi / zapisywanie wyrażeń / zaprzeczenie zdania / zaprzeczenie zdania 4 / zbiór wartości funkcji / zbiór wartości funkcji kwadratowej / zdanie logiczne / zdanie logiczne 4 / średnia arytmetyczna / środek odcinka