nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

Do pewnej liczby ##a## dodano ##54##. Otrzymaną sumę podzielono przez ##2##. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby ##a##. Zatem

A. ##a = 27##           B. ##a =18 ##          C. ##a = 24 ##          D. ##a = 36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:40:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ##5+x## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:52:43
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ##y:7## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:54:34
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ##2ab## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:55:21
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ## \left ( abc-2 \right ):4## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:56:09
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ## \left ( a-3 \right ):a## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:56:47
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ## \frac{1}{4}z-3,5## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:57:19
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ## \frac{b-c}{4}## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:58:04
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeczytaj i zapisz słowami wyrażenie: " ## \frac{37}{x}## ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:58:41
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz " Suma liczb ##12## i ##a## " w postaci wyrażenia algebraicznego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 18:59:58
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń
zapisywanie wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 1
zapisywanie wyrażeń algebraicznych 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy