nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

Dany jest ciąg geometryczny ##\left ( a_{n} \right )## , w którym ##a_{1}=-\sqrt{2}##, ##a_{2}=2##, ##a_{3}=-2\sqrt{2}## . Dziesiąty wyraz tego ciągu, czyli ##a_{10}## , jest równy
 
A. ##32##                   B. ##-32##                   C. ##16\sqrt{2}##                   D. ##-16\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:10:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##(x, 2x + 3, 4x + 3)## jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. − 4                     B. 1                     C. 0                     D. −1
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:23:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu geometrycznym ##\left ( a_{n} \right ),a_{5}\cdot a_{6}=\frac{1}{4}## oraz ##a_{10}=\frac{1}{16}##. Pierwszy wyraz ciągu ##\left ( a_{n} \right )## jest równy

A. ##\frac{1}{2}##                         B. ##\frac{\sqrt{2}}{2}##                         C. ##2##                         D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:59:12
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W dziewięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy ##3##, a ostatni wyraz jest równy ##12##. Piąty wyraz tego ciągu jest równy
 
A. ##3\sqrt[4]{2}##                        B. ##6##                       C. ##7\frac{1}{2}##                       D. ##8\frac{1}{7}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:17:52
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz liczbę ##x##, tak aby liczby dodatnie: ##\frac{1}{3}\log_{2}\left ( 2x+5 \right )##, ##3\log_{8}\left ( 2x+5 \right )##, ##\log_{\sqrt{3}}3+\log_{3}^{2}9## tworzyły ciąg geometryczny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:43:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest ciąg geometryczny ##\left ( a_n \right )##, w którym ##a_{1}=64## i ##q=-\frac{1}{2}##. Wówczas:

A. ##a_{5}=-4##            B. ##a_{5}=4##            C. ##a_{5}=2##            D. ##a_{5}=-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:18:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest nieskończony ciąg geometryczny ## \left ( a_{n} \right )##, w którym ## a_{4}=1## i ## a_{3}=\frac{2}{3}##. Wtedy
A. ## a_{1}=\frac{2}{3}##               B. ## a_{1}=\frac{4}{9}##               C. ## a_{1}=\frac{3}{2}##               D. ## a_{1}=\frac{8}{27}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:56:15
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest rosnący ciąg geometryczny, w którym ##a_{1}=12##, ##a_{3}=27##.
a) Wyznacz iloraz tego ciągu.
b) Zapisz wzór, na podstawie którego można obliczyć wyraz ##a_{n}##, dla każdej liczby naturalnej ##n\geq 1##.
c) Oblicz wyraz ##a_{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:27:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu geometrycznym ##\left ( a_{n} \right )## dane są: ##a_{1}=\frac{3}{4}## i ##a_{2}=1##. Wtedy wyraz ##a_{5}## jest równy

A. ##\frac{256}{81}##                       B. ##\frac{64}{27}##                       C. ##\frac{16}{9}##                       D. ##\frac{9}{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:26:29
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczby ##12, 18,2x+1## są, w podanej kolejności, odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wynika stąd, że

A. ## x=11\frac{1}{2}##            B. ##x=12##            C. ## x=12\frac{1}{2}##             D. ## x=13##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 10:10:11
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy