nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 10 zadań
Zadania z matematyki

Na ścianie kamienicy zaprojektowano mural utworzony z szeregu trójkątów równobocznych różnej wielkości. Najmniejszy trójkąt ma bok długości ##1\ m##, a bok każdego z następnych trójkątów jest o ##10\ cm## dłuższy niż bok poprzedzającego go trójkąta. Ostatni trójkąt ma bok długości ##5,9\ m## . Ile trójkątów przedstawia mural?

A. ##49##                      B. ##50##                      C. ##59##                      D. ##60##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:02:50
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy ##8##, a różnica tego ciągu jest równa ##\big(-\frac{3}{2}\big)##. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A. ##\frac{37}{2}##                    B. ##-\frac{37}{2}##                    C. ##-\frac{5}{2}##                   D. ##\frac{5}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:22:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu arytmetycznym ##\left ( a_n \right )## trzeci wyraz jest równy ##11##, a siódmy ##21##. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:43:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
różnica ciągu arytmetycznego
różnica ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Liczby ##2, \log_{\frac{1}{2}}x,8## są (w podanej kolejności) wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:36:29
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny ## \left ( a_{n} \right )## o wyrazach dodatnich. Wtedy

A. ## a_{3}+a_{7}=a_{11}##                                      B. ## a_{4}+a_{6}=a_{2}+a_{7}##
C. ## a_{1}+a_{9}=a_{3}+a_{8}##                               D. ## a_{5}+a_{7}=2a_{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:54:04
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu arytmetycznym ##\left ( a_{n} \right )## drugi wyraz jest równy ##7##, a szósty ##17##. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-13 16:55:57
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
różnica ciągu arytmetycznego
różnica ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu arytmetycznym ##\left ( a_{n} \right )## dane są: ## a_{21}=2012## i ##r=100##. Wtedy wyraz ## a_{1}## jest równy

A. ##12##                         B. ##22##                        C. ##50##                       D. ##102##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:23:25
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Osiemnasty wyraz ciągu arytmetycznego ##3,7,11,…## jest równy:

A. ##71##                         B. ##68##                         C. ##75##                         D. ##72##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 00:01:41
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## określony dla ##n\geq 1## jest arytmetyczny oraz ##a_{3}=10## i ##a_{4}=14##. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. ##a_{1}=-2##              B. ##a_{1}=2##              C. ##a_{1}=6##              D. ##a_{1}=12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 18:56:06
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
własności ciągu arytmetycznego
własności ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy ##17##, a różnica tego ciągu jest równa ##\left ( -2 \right )##. Drugi wyraz tego ciągu jest równy

A. ##9##                          B. ##11##                          C. ##23##                         D. ##25##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 13:40:19
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu arytmetycznego
wyrazy ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy