nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 16 zadań
Zadania z matematyki

Dane są liczby ##a, b## takie, że ##a-b=4## i ##ab=7##. Oblicz ##a^{3}b+ab^{3}##. Zakoduj w kratkach poniżej kolejno, od lewej do prawej, cyfry setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku.

cyfra setek cyfra dziesiątek cyfra jedności
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:04:25
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń algebraicznych
wartości wyrażeń algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Liczba ##\frac{|3-9|}{-3}## jest równa

A. ##2##                     B. ##−2##                     C. ##0##                     D. ##−4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:47:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##(1-2x)^2-3(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})## dla ##x=-2## przyjmuje wartość:

A. ##1##                        B. ##2##                        C. ##13##                        D. ##19##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:45:35
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń algebraicznych
wartości wyrażeń algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Para liczb ##(x,y)##, która spełnia równanie ##x^2+2xy+y^2=25##, to:

A. ##(-1,-1)##            B. ##(3,2)##            C. ##(-3,-2)##            D. ##(0,5)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:32:10
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń algebraicznych
wartości wyrażeń algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##(a-1)(a^2+a+1)## dla ##a=-\frac{3}{4}## jest równa:

A. ##-\frac{37}{64}##                   B. ##\frac{1}{4}##                   C. ##-\frac{1}{4}##                   D. ##-1\frac{27}{64}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:25:36
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz dokładną wartość wyrażenia ##\frac{1}{\sin 10^{\circ}}-\frac{\sqrt{3}}{\cos 10^{\circ}}+\frac{1}{2}\sin 30^{\circ}##.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:34:40
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz wartość wyrażenia ##5^{3\log_{5}3-\log_{125}27+\log_{0,04}9}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:55:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wartość wyrażenia ##2\log_{4}\sqrt{3}-\log_{4}48## jest równa
 
A. ##-2##                        B. ##-1##                        C. ##2##                         D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:12:46
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\left [ 2^{-2}+\left ( \frac{1}{6} \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}## jest równa:

A. ##\frac{2}{5}##                      B. ##\frac{1}{2}+\sqrt{6}##                      C. ##\frac{4}{25}##                      D. ##\frac{5}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 01:04:28
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\frac{2a+12}{-a^{2}}## dla ##a=-2\sqrt{3}## jest równa

A. ##4\sqrt{3}-1##             B. ##\frac{\sqrt{3}-3}{3}##             C. ##\frac{-\sqrt{3}+3}{3}##             D. ##-4\sqrt{3}+1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 00:51:21
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy