nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z matematyki

Układ równań ##\begin{cases} x - 0,25y=3 \\ -2x + 0,5y=4 \\ \end{cases}## opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty                                        B. dokładnie jeden punkt
C. dokładnie dwa różne punkty                D. zbiór nieskończony

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:01:11
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy ##\frac{9}{16}##, a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 2, to otrzymamy ##\frac{8}{15}##. Wyznacz ten ułamek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:23:48
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Asia, Kasia i Wojtek przesadzają kwiatki do doniczek. Każde z nich ma ##4##-litrowy worek ziemi ogrodniczej i doniczki dwóch wielkości. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała, i napełniła ##6## duże doniczki i ##4## małych. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia ##2## dużych i ##12## małych doniczek. Wojtek chciałby wypełnić ziemią ##7## dużych i ##3## małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Uzasadnij odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-18 11:13:38
Etap: Gimnazjum
Dział: Układy równań
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwaj rzemieślnicy przyjęli zlecenie wykonania wspólnie ##980## detali. Zaplanowali, że każdego dnia pierwszy z nich wykona ##m##, a drugi ##n## detali. Obliczyli, że razem wykonają zlecenie w ciągu ##7## dni. Po pierwszym dniu pracy pierwszy z rzemieślników rozchorował się i wtedy drugi, aby wykonać całe zlecenie, musiał pracować o ##8## dni dłużej niż planował, (nie zmieniając liczby wykonywanych codziennie detali). Oblicz ##m## i ##n## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:24:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
układy równan liniowych
układy równan liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy ##\frac{4}{7}##, a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy ##\frac{1}{2}##. Wyznacz ten ułamek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 12:35:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\begin{cases} x - y=3 \\ 2x + 0,5y=4 \\ \end{cases}## opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty                                        B. dokładnie jeden punkt
C. dokładnie dwa różne punkty                D. zbiór nieskończony

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 12:13:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie liczby: ##x## i ##y##. Suma tych liczb jest ##5## razy większa od ich różnicy. Pierwsza z tych liczb jest o ##4## większa od drugiej. Który układ równań opisuje warunki tego zadania?

A. ##\left\{\begin{matrix}
5\left ( x+y \right )=x-y\\x+4=y
\end{matrix}\right.##                     B. ##\left\{\begin{matrix}
5\left ( x+y \right )=x-y\\x=y+4
\end{matrix}\right.##

C.
##\left\{\begin{matrix}
x+y=5\left ( x-y \right )\\x=y+4
\end{matrix}\right.##                     D. ##\left\{\begin{matrix}
x+y=5\left ( x-y \right )\\y=x+4
\end{matrix}\right.##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:18:02
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane jest równanie ##3x+4y-5=0##. Z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny?
 
A. ##6x+8y-10=0##                            B. ##4x-3y+5=0##      
C.
##9x+12y-10=0##                          D. ##5x+4y-3=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:53:24
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układ równań sprzeczny
układ równań sprzeczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Z dwóch miast ##A## i ##B## odległych od siebie o ##90## km wyjechali rowerami dwaj znajomi, by spotkać się o umówionej godzinie w miejscowości ##C##, znajdującej się między ##A## i ##B##. Pierwszy (z ##A##) wyjechał o godzinę później niż drugi. W jakiej odległości od ##A## znajduje się ##C##, jeśli wiemy, że gdyby znajomi kontynuowali podróż (po spotkaniu w ##C##), każdy w wybranym wcześniej kierunku i z dotychczasową szybkością, to pierwszy dotarłby do ##B## po półtorej godziny, zaś drugi do ##A## – po ##4## godzinach?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:47:43
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równan nieliniowych
układy równan nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań kwadratowych i liniowych
układy równań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pięć lat temu ojciec był ##3## razy starszy od syna, a za ##10## lat będą mieli w sumie ##90## lat. Który układ równań opisuje tę sytuację?

A. ##\left\{\begin{matrix}
5x=3\cdot 5y\\
5x+5y=90

\end{matrix}\right.##                         B. ##\left\{\begin{matrix}
x+y+10=90\\
x=3y

\end{matrix}\right.##

C. ##\left\{\begin{matrix}
x-5=3\cdot \left ( y-5 \right )\\
x+y+10=90

\end{matrix}\right.##               D. ##\left\{\begin{matrix}
x-5=3\cdot \left ( y-5 \right )\\
x+10+y+10=90

\end{matrix}\right.##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:17:23
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy