nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z matematyki

Dane są punkty: ##A=\left ( -2,-1 \right ),B=\left ( 0,3 \right )##. W okrąg o średnicy ##AB## wpisano trójkąt równoboczny. Długość boku tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{2\sqrt{5}}{3}##                   B. ##\frac{5\sqrt{3}}{4}##                   C. ##\sqrt{15}##                   D. ##2\sqrt{15}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:57:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w okrąg
trójkąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Szkic przedstawia kanał ciepłowniczy, którego przekrój poprzeczny jest prostokątem. Wewnątrz kanału znajduje się rurociąg składający się z trzech rur, każda o średnicy zewnętrznej ##1## m. Oblicz wysokość i szerokość kanału ciepłowniczego. Wysokość zaokrąglij do ##0,01## m.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:29:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta równobocznego
wysokość trójkąta równobocznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Trzy proste przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt ##ABC##. Uzasadnij, że trójkąt ##ABC## jest równoboczny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:50:45
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Bok trójkąta równobocznego ma długość ##8##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A. ## \frac{16\sqrt{3}}{3}##                     B. ## \frac{8\sqrt{3}}{3}##                     C. ## \frac{4\sqrt{3}}{3}##                    D. ## \frac{2\sqrt{3}}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:42:05
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy ## \frac{16\sqrt{3}}{3}##. Obwód tego trójkąta jest równy

A. ##16##                         B. ##32##                        C. ##48##                         D. ##64##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 10:21:57
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy ##6##. Wysokość tego trójkąta jest równa

A. ##12\sqrt{3}##                      B. ##18##                       C. ##9##                       D. ##6\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 09:01:54
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=\left ( 1,-2 \right )##, ##C=\left ( 4,2 \right )## są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Wysokość tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{5\sqrt{3}}{2}##                      B. ##\frac{5\sqrt{3}}{3}##                      C. ##\frac{5\sqrt{3}}{6}##                     D. ##\frac{5\sqrt{3}}{9}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 17:59:38
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta równobocznego
wysokość trójkąta równobocznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień ##12##. Wysokość tego trójkąta jest równa

A. ##18##                         B. ##20##                         C. ##22##                          D. ##24##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 22:16:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość boku trójkąta równobocznego jest równa ## 24\sqrt{3}##. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy

A. ##36##                           B. ##18##                          C. ##12##                         D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 09:41:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg wpisany w trójkąt
okrąg wpisany w trójkąt Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trójkąt ##ABC## przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny,
a punkty ##B,C,N## są współliniowe. Na boku ##AC## wybrano punkt ##M## tak,
że ##\left | AM \right |=\left | CN \right |##. Wykaż, że ##\left | BM \right |=\left | MN \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-11 12:17:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty przystające
trójkąty przystające Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy