nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań
Zadania z matematyki

Wysokość rombu o boku długości ##6## i kącie ostrym ##45^{\circ}## jest równa

A.
##2\sqrt{3}##                     B. ##3##                     C. ## 6\sqrt{3}##                      D. ##3\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:43:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt rozwarty rombu ma miarę ##135^{\circ}##, a pole tego rombu jest równe ##36\sqrt{2}## cm2. Bok rombu ma długość

A. ## 3\sqrt{3}## cm2              B. ##6## cm2              C. ##6\sqrt{2}## cm2              D. ##12\sqrt{2}## cm2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:56:46
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole rombu o obwodzie ##8## jest równe ##1##. Kąt ostry tego rombu ma miarę ##\alpha##. Wtedy

A. ##14^0<\alpha<15^0##                              B. ##29^0<\alpha<30^0##    
C.
##60^0<\alpha<61^0##                              D. ##75^0<\alpha<76^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:49:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola rombu wynosi ## \frac{\pi \sqrt{3}}{8}##. Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:15:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przekątne rombu mają długości ##16 cm## i ##12 cm##. Bok tego rombu ma długość

A. ##9 cm##                  B. ##10 cm##                 C. ##13 cm##                  D. ##14 cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:26:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt ostry rombu ma miarę ## 45^{\circ}##, a wysokość rombu jest równa ##h##. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Pole tego rombu można wyrazić wzorem
 
A. ## P=h^{2}##          B. ## P=h^{2}\sqrt{2}##          C. ## P=\frac{h^{2}\sqrt{2}}{2}##          D. ## P=\frac{h^{2}\sqrt{3}}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:57:30
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest romb ##ABCD## o boku długości ##16## i polu powierzchni równym ## 128\sqrt{3}##. Oblicz długość dłuższej przekątnej tego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:13:22
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Dany jest kwadrat ##ABCD##. Na przekątnej ##BD## obrano dwa różne punkty ##K## i ##L##, takie, że ## \left | BK \right |=\left | DL \right |## (zobacz rysunek). Uzasadnij, że czworokąt ##AKCL## jest rombem.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-12-11 15:10:56
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Bok rombu ma długość ##8##, a kąt ostry ma miarę ##60^{\circ}##. Wysokość tego rombu jest więc równa

A.
##2\sqrt{3}##       B. ##4\sqrt{3}##       C. ##6\sqrt{3}##       D. ##8\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 10:36:18
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ## A=\left ( 0,0 \right )## jest jednym z wierzchołków rombu ##ABCD##. Bok ##CD## zawarty jest w prostej o równaniu ## y=\frac{1}{2}x+3##. Wskaż równanie prostej zawierającej bok ##AB## tego rombu

A. ## y=-\frac{1}{2}x##           B. ##y=2x##           C. ## y=\frac{1}{2}x##           D. ##y=-2x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 10:46:03
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy