nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 48 zadań
Zadania z matematyki

Okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-2 \right )^{2}=4## ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu

A. ##x=0##               B. ##y=0##               C. ##y=-x##               D. ##y=x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 11:59:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest okrąg ##o_{0}## o równaniu ##\left ( x-3 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=1##. W pierwszej „ćwiartce” układu współrzędnych istnieją dwa okręgi ##o_{1},o_{2}## styczne zewnętrznie do okręgu ##o_{0}## i jednocześnie styczne do obu osi układu współrzędnych. Oblicz odległość środków okręgów ##o_{1}## oraz ##o_{2}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:13:24
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W układzie współrzędnych narysuj okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-3 \right )^{2}=4## oraz zaznacz punkt ##A=\left ( 0,-1 \right )##. Prosta o równaniu ##x=0## jest jedną ze stycznych do tego okręgu przechodzących przez punkt ##A##. Wyznacz równanie drugiej stycznej do tego okręgu, przechodzącej przez punkt ##A##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:43:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do okręgu
równanie stycznej do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wyznacz współrzędne środka jednokładności, w której obrazem okręgu o równaniu ##\left ( x-16 \right )^{2}+y^{2}=4## jest okrąg o równaniu ##\left ( x-6 \right )^{2}+\left ( y-4 \right )^{2}=16##, a skala tej jednokładności jest liczbą ujemną.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:19:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
środek jednokładności
środek jednokładności Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest okrąg o równaniu ##x^{2}+10x+y^{2}-4y+25=0##. Jeśli ##S## jest środkiem tego okręgu i ##r## jego promieniem, to:
 
A. ##S=\left ( 5,-2 \right ),r=4##              B. ##S=\left ( 5,-2 \right ),r=2##
C.
##S=\left ( -5,2 \right ),r=4##              D. ##S=\left ( -5,2 \right ),r=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:21:06
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest prosta ##l## o równaniu ##y=-x+4## i punkt ##S=\left ( 1,-3 \right )##. Wyznacz równanie okręgu o środku w punkcie ##S## stycznego do prostej ##l##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:07:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o równaniu ##\left ( x-3 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=5##. Wykaż, że styczne do tego okręgu przechodzące przez początek układu współrzędnych są prostopadłe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 19:00:03
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Okrąg ##o_{1}## ma równanie ##x^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=25##, a okrąg ##o_{2}## ma równanie ##\left ( x-1 \right )^{2}+y^{2}=9##. Określ wzajemne położenie tych okręgów.
 
A. Te okręgi przecinają się w dwóch punktach.
B. Te okręgi są styczne.
C. Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg ##o_{1}## leży w całości wewnątrz okręgu ##o_{2}##.
D. Te okręgi nie mają punktów wspólnych oraz okrąg ##o_{2}## leży w całości wewnątrz okręgu ##o_{1}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:37:59
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 

Z punktu ##A\left ( 6,3 \right )## poprowadzono styczne  do okręgu ##x^{2}+y^{2}-6y=0##. Podaj równania stycznych. Oblicz odległość punktów styczności oraz pole figury zaznaczonej na rysunku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:40:51
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
styczne do okręgu
styczne do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty styczności
punkty styczności Zadania  Zestawy  Multimedia
pole wycinka koła
pole wycinka koła Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Okręgi ##x^{2}+y^{2}+2x+2y-2=0## oraz ##\left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y+3 \right )^{2}=1##

A. są styczne zewnętrznie                          B. są styczne wewnętrznie
C. są rozłączne                                          D. przecinają się

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:25:23
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony