nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 66 zadań
Zadania z matematyki

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych ##(m−1,2m+ 5)##, gdzie ##m## jest dowolną liczbą rzeczywistą?

A. ##y = 2x + 5##   B. ##y = 2x + 6##   C. ##y = 2x + 7##   D. ##y = 2x +8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:48:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem ##g(x)=(3-6m)x-2m## leży punkt ##P=(-2,14)##. Zatem

A. ##m=-1##               B. ##m=0##               C. ##m=1##               D. ##m=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:48:06
Etap: Kurs maturalny
Dział: Funkcje
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem ##f(x)=-x^2+x+c##. Jeżeli ##f(-2)=-5##, to

A. ##f(-3)=-6##   B. ##f(-3)=-8##  C. ##f(-3)=-11##   D. ##f(-3)=6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:53:49
Etap: Kurs maturalny
Dział: Funkcje
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji liniowej ##f## przecina oś ##Oy## w punkcie ##(0, –2)## i przechodzi przez punkt ##(–1, 3)##. Funkcja ta określona jest wzorem

A.
##f(x)=−5x−2##                              B. ##f(x)=5x−2##    
C.
##f(x)=−3x−2##                              D. ##f(x)=3x−2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:31:51
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż liczbę ##m##, dla której wykres funkcji liniowej ##f## określonej wzorem ##f(x)=(m−2)x+3## przecina oś ##Ox## w punkcie ##(–1, 0)##.

A. ##m=-2##          B. ##m=-3##          C. ##m=3##          D. ##m=5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:36:35
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem ##f(x)=−2x+3## należy punkt

A. ##(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})##                B. ##(\frac{1}{2}, 1 \frac{1}{2})##                C. ##(\frac{1}{2}, 3)##               D. ##(\frac{1}{2}, 2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:26:38
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie funkcji ##f(x)=ax## leży punkt ##A=(1, 3)##. Wtedy liczba ##f(–2)## jest równa:

A. ##-9##                    B. ##-6##                    C. ##-3##                    D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:14:27
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż punkt, który leży na wykresie funkcji ##f## określonej wzorem ##f(x)=\sqrt{3}x##.

A. ##(-\sqrt{3},-3)##          B. ##(-\sqrt{3},-1)##     C. ##(-\sqrt{3},1)##     D. ##(-\sqrt{3},0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:10:59
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, czy punkty ##A=(0, 2), B=(20, 2), C=(−20, 2)## leżą na wykresie tej samej funkcji liniowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:57:33
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty współliniowe
punkty współliniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozstrzygnij, czy punkty ##A=(0, 1), B=(1, 11), C=(2, 21)## leżą na wykresie tej samej funkcji liniowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:55:15
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
punkty współliniowe
punkty współliniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy