nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Jeden z boków prostokąta ma długość ##8##. ##P## ##F##
Obwód prostokąta jest równy ##20##. ##P## ##F##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:32:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
obwód prostokąta
obwód prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwa prostokąty podobne o polach powierzchni ## P_{I}## i ## P_{II}##. Wiemy, że ## \frac{P_{I}}{P_{II}}=2## i obwód większego prostokąta jest równy ##48## cm. Obwód mniejszego prostokąta jest równy

A. ##12##                     B. ## 12\sqrt{2}##                     C. ##24##                     D. ## 24\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:39:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
podobieństwo prostokątów
podobieństwo prostokątów Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
pola figur podobnych
pola figur podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na planie pokoju wykonanym w skali ##1 : 50## prostokątna podłoga ma wymiary ##8## cm i ##12## cm.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W rzeczywistości pole powierzchni podłogi tego pokoju jest równe

A. ##96## m2                B. ##48## m2                C. ##24## m2                D. ##12## m2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 14:24:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy próbnych
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa

A. ##12##             B. ##16##             C. ##20##             D. ##24##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 14:05:05
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy próbnych
Słowa kluczowe:
przekątna prostokąta
przekątna prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##M## leży wewnątrz prostokąta ##ABCD## (zob. rysunek). Udowodnij,
że ##\left | AM \right |^{2}+\left | CM \right |^{2}=\left | BM \right |^{2}+\left | DM \right |^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-24 16:11:58
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokąt o bokach ##a## i ##b## oraz prostokąt o bokach ##c## i ##d## . Długość boku ##c## to ##90##% długości boku ##a##. Długość boku ##d## to ##120##% długości boku ##b##. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach ##a## i ##b## stanowi pole prostokąta o bokach ##c## i ##d##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:30:29
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna ##AC## prostokąta ##ABCD## ma długość ##11##, a bok ##AB## jest od niej o ##5## krótszy. Oblicz długość boku ##AD##.

A. ##\sqrt{157}##                      B. ##\sqrt{85}##                      C. ##5##                     D. ##\sqrt{83}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 22:19:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
przekątna prostokąta
przekątna prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna ##AC## prostokąta ##ABCD## ma długość ##14##. Bok ##AB## tego prostokąta ma długość ##6##. Długość boku ##BC## jest równa

A. ##8##                      B. ## 4\sqrt{10}##                      C. ##2\sqrt{58}##                      D. ##10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 09:30:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole prostokąta jest równe ##40##. Stosunek długości jego boków jest równy ##2:5##. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

A. ##10##                           B. ##8##                           C. ##7##                           D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 11:11:33
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód prostokąta jest równy ##28##. Stosunek długości jego boków jest równy ##3:4##. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

A.
##14##                           B. ##8##                           C. ##7##                            D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 13:36:28
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
obwód prostokąta
obwód prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
stosunki odcinków
stosunki odcinków Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy