nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań
Zadania z matematyki

Okręgi o środkach ##S_1=(3, 4)## oraz ##S_2=(9, -4)## i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy

A. ##8##                       B. ##6##                       C. ##5##                       D. ##\frac{5}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:58:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o równaniu ##x^{2}+10x+y^{2}-4y+25=0##. Jeśli ##S## jest środkiem tego okręgu i ##r## jego promieniem, to:
 
A. ##S=\left ( 5,-2 \right ),r=4##              B. ##S=\left ( 5,-2 \right ),r=2##
C.
##S=\left ( -5,2 \right ),r=4##              D. ##S=\left ( -5,2 \right ),r=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:21:06
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
W okrąg wpisano czworokąt, którego dwa kąty mają miary ##60^{\circ}## i ##150^{\circ}##. Przekątna czworokąta leżąca naprzeciw mniejszego z tych kątów ma długość ##8 \ cm##. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na tym czworokącie oraz długość drugiej przekątnej tego czworokąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:40:33
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
czworokąt wpisany w okrąg
czworokąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na trójkącie o bokach długości ##\sqrt{7},\sqrt{8},\sqrt{15}## opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:25:44
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
tw odwrotne do tw Pitagorasa
tw odwrotne do tw Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż równanie okręgu o promieniu ##6##.
 

A. ## x^{2}+y^{2}=3##                                                B. ## x^{2}+y^{2}=6##      

C. ## x^{2}+y^{2}=12##                                              D. ## x^{2}+y^{2}=36##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 19:13:17
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 2
równanie okręgu 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=13## ma promień równy

A. ##\sqrt{13}##                        B. ##13##                       C. ##8##                       D. ##2\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-15 14:21:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 2
równanie okręgu 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##B## jest środkiem okręgu. Prosta ##AC## jest styczna do okręgu w punkcie ##C,\left | AB \right |=5## dm i ##\left | AC \right |=4## dm.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień ##BC## okręgu ma długość
 
A. ##10## cm                   B. ##12## cm                   C. ##30## cm                   D. ##40## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 09:11:23
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy roboczych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##B## jest środkiem okręgu. Prosta ##AC## jest styczna do okręgu w punkcie ##C,\left | AB \right |=20## cm i ##\left | AC \right |=16## cm.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień ##BC## okręgu ma długość
 
A. ##12## cm                   B. ##10## cm                   C. ##4## cm                   D. ##2## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:52:55
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równanie ##\left ( x+6 \right )^{2}+y^{2}=4## opisuje okrąg o środku w punkcie ##S## i promieniu ##r##. Wówczas:

A.
##S=\left ( -6,0 \right ),r=4##                               B. ##S=\left ( 6,0 \right ),r=4##
C.
##S=\left ( 6,0 \right ),r=2##                                  D. ##S=\left ( -6,0 \right ),r=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 16:43:25
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Bok trójkąta równobocznego ma długość ##8##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A. ## \frac{16\sqrt{3}}{3}##                     B. ## \frac{8\sqrt{3}}{3}##                     C. ## \frac{4\sqrt{3}}{3}##                    D. ## \frac{2\sqrt{3}}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:42:05
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy