nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań
Zadania z matematyki

Na rysunkach poniżej przedstawiono siatki dwóch ostrosłupów.
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o krawędzi ##a## jest dwa razy większe od pola powierzchni całkowitej ostrosłupa o krawędzi ##b## . Ile razy objętość ostrosłupa o krawędzi ##a## jest większa od objętości ostrosłupa o krawędzi ##b## ?

A. ##\sqrt{2}##                       B. ##2##                       C. ##2\sqrt{2}##                       D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:05:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
siatki ostrosłupów
siatki ostrosłupów Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt prostokątny ##ABC##. Na przyprostokątnych ##AC## i ##AB## tego trójkąta obrano odpowiednio punkty ##D## i ##G##. Na przeciwprostokątnej ##BC## wyznaczono punkty ##E## i ##F## takie, że ##|\sphericalangle DEC| = |\sphericalangle BGF| = 90^\circ## (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąt ##CDE## jest podobny do trójkąta ##FBG##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:49:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstawione na rysunku trójkąty ##ABC## i ##PQR## są podobne. Bok ##AB## trójkąta ##ABC## ma długość

A. 8       B. 8,5       C. 9,5      D. 10
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:24:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
cechy podobieństwa trójkątów
cechy podobieństwa trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ##ABC## i ##KLM## przedstawione na rysunku są podobne. 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-07-25 20:04:52
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie ##ABCD## długość podstawy ##CD## jest równa ##18## , a długości ramion trapezu ##AD## i ##BC## są odpowiednio równe ##25## i ##15##. Kąty ##ADB## i ##DCB##, zaznaczone na rysunku, mają równe miary. Oblicz obwód tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:29:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie prostokątnym ##ABC## przyprostokątne mają długości: ##\left | BC \right |=9,\left | CA \right |=12##. Na boku ##AB## wybrano punkt ##D## tak, że odcinki ##BC## i ##CD## mają równe długości. Oblicz długość odcinka ##AD## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:22:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Trójkąty prostokątne ##ABC## i ##DEF## są podobne. Przyprostokątne trójkąta ##ABC## mają długości ##5## i ##12##, a przeciwprostokątna trójkąta ##DEF## ma długość ##26##. Wyznacz pole trójkąta ##DEF##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:39:38
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Długość odcinka ##AB##, równoległego do odcinka ##CD##, jest równa:

A. ##6##                               B. ##3##
C. ##2##                               D. ##4##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:24:56
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##l## i ##k## są równoległe oraz ##\left | OA \right |=3,\left | AB \right |=5,\left | OC \right |=24##. Odcinek ##OD## ma długość:

A. ##6##      B. ##9##      C. ##\frac{18}{5}##      D. ##\frac{72}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:08:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
twierdzenie Talesa
twierdzenie Talesa Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli trójkąty ##ABC## i ##A'B'C'## są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe ##25## cm2 i ##50## cm2, to skala podobieństwa ##\frac{A'B’}{AB}## jest równa

A. ##2##                          B. ##\frac{1}{2}##                         C. ##\sqrt{2}##                         D. ##\frac{\sqrt{2}}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-08 10:30:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy