nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań
Zadania z matematyki

Dane są punkty: ##A=\left ( -2,-1 \right ),B=\left ( 0,3 \right )##. W okrąg o średnicy ##AB## wpisano trójkąt równoboczny. Długość boku tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{2\sqrt{5}}{3}##                   B. ##\frac{5\sqrt{3}}{4}##                   C. ##\sqrt{15}##                   D. ##2\sqrt{15}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:57:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w okrąg
trójkąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na trójkącie o bokach długości ##\sqrt{7},\sqrt{8},\sqrt{15}## opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:25:44
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
tw odwrotne do tw Pitagorasa
tw odwrotne do tw Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest średnicą okręgu na nim opisanego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:46:49
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obwód pewnego trójkąta jest równy ##20 cm##, a jeden z kątów ma miarę ##\frac{\pi}{6}##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość ##6 cm##. Wyznacz długości boków trójkąta tak, aby jego pole było największe. Oblicz pole tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:51:29
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykaż, że w trójkącie prostokątnym suma długości obu przyprostokątnych jest równa sumie długości średnic okręgu wpisanego i opisanego na tym trójkącie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:49:59
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg wpisany w trójkąt
okrąg wpisany w trójkąt Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości ##9## jest równe:

A. ##36\pi##                    B. ##9\pi##                    C. ## 18\sqrt{3}\pi##                    D. ##12\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:26:14
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w koło
trójkąt wpisany w koło Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w okrąg
trójkąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trzy kutry rybackie ##A, B## i ##C## są jednakowo oddalone od platformy wiertniczej. Wzajemne położenie kutrów przedstawiono na rysunku. Platforma wiertnicza znajduje się w punkcie ##O## (niezaznaczonym na rysunku).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.

Punkt ##O## jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ##ABC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Punkt ##O## jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ##ABC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:39:07
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Bok trójkąta równobocznego ma długość ##8##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A. ## \frac{16\sqrt{3}}{3}##                     B. ## \frac{8\sqrt{3}}{3}##                     C. ## \frac{4\sqrt{3}}{3}##                    D. ## \frac{2\sqrt{3}}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:42:05
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy ## 2\sqrt{5}##. Jedna z przyprostokątnych tego trójkąta jest o ##4## dłuższa od drugiej przyprostokątnej. Oblicz wysokość tego trójkąta opuszczoną na przeciwprostokątną.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 11:31:35
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy ## \frac{16\sqrt{3}}{3}##. Obwód tego trójkąta jest równy

A. ##16##                         B. ##32##                        C. ##48##                         D. ##64##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 10:21:57
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy