nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań
Zadania z matematyki

Tworząca stożka ma długość ##17##, a wysokość stożka jest krótsza od średnicy jego podstawy o ##22##. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:18:37
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni stożka
pole powierzchni stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków ##a,b,c##, gdzie ##a<b<c##. Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt ##360^\circ##, otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa

A. ##V=\frac{1}{3}a^2b\pi##                B. ##V=a^2b\pi##      
C.
##V=\frac{1}{3}b^2a\pi##                D. ##V=a^2\pi+\pi ac##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:20:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt rozwarcia stożka ma miarę ##120^\circ## , a tworząca tego stożka ma długość ##4##. Objętość tego stożka jest równa

A. ##36\pi##                B. ##18\pi##                C. ##24\pi##                D. ##8\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:38:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości ##6##. Objętość tego stożka jest równa

A. ##27\pi\sqrt{3}##                  B. ##9\pi\sqrt{3}##                  C. ##18\pi##                  D. ##6\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 11:50:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kapsuła lądownika ma kształt stożka zakończonego w podstawie półkulą o tym samym promieniu co promień podstawy stożka. Wysokość stożka jest o 1 m większa niż promień półkuli. Objętość stożka stanowi ##\frac{2}{3}## objętości całej kapsuły. Oblicz objętość kapsuły lądownika.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:08:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Trójkąt o bokach długości ##4, 5## i ##6## obraca się wokół najdłuższego boku. Oblicz objętość powstałej bryły.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:57:11
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość brył obrotowych
objętość brył obrotowych Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Stożek ma objętość ##4m^{3}##. Walec o takiej samej wysokości i takim samym promieniu podstawy ma objętość równą:

A. ##12m^{3}##                  B. ##24m^{3}##                  C. ##3m^{3}##                  D. ##8m^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:35:51
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie objętości
porównywanie objętości Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość stożka o kącie rozwarcia ##60^\circ## oraz wysokości ##6\ cm## wynosi:

A. ##9\sqrt{3}\ cm^3##      B. ##54\pi \ cm^3##      C. ##27\sqrt{3}\ cm^3##      D. ##243\pi\ cm^3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:51:49
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Z wycinka kołowego o polu ##60\pi## i promieniu ##10## zwinięto powierzchnię boczną stożka. Objętość stożka jest równa:

A. ##60\pi##             B. ##96\pi##             C. ##96\pi\sqrt{3}##             D. ##60\pi\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:14:48
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Walec ma taką samą podstawę i dwa razy krótszą wysokość niż stożek. Stosunek objętości walca do objętości stożka wynosi:

A. ##\frac{2}{3}##                        B. ##\frac{3}{2}##                        C. ##\frac{4}{3}##                        D. ##\frac{3}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:50:59
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy