nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 10 zadań
Zadania z matematyki

Przekątna prostopadłościanu ma długość ##6## cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##30^0##. Pole podstawy prostopadłościanu jest równe ##24## ##cm^2##. Oblicz objętość bryły.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-01-07 11:31:18
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary ##15## m ##\times## ##10## m. Do basenu wlano ##270## m3 wody, która wypełniła go do ##\frac{3}{5}## głębokości. Jaka jest głębokość tego basenu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##1,28## m                    B. ##1,5## m                   C. ##2## m                   D. ##3## m
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-17 20:45:25
Etap: Gimnazjum
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości ##80## cm i szerokości ##50## cm. W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek). Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenne pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku każdego z wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę maksymalną objętość.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:17:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W fabryce serów żółtych postanowiono od nowego roku produkować je w mniejszych bryłach i każdą krawędź serowych prostopadłościanów zmniejszono o ##15##%. Oblicz, o ile zmalała waga każdej bryły sera.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:43:44
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stosunek długości trzech krawędzi prostopadłościanu o wspólnym wierzchołku wynosi ##2:3:4##. Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu, jeśli jego objętość wynosi ##192## ?

A. ##58##                     B. ##64##                     C. ##128##                     D. ##208##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:39:27
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
krawędzie prostopadłościanu
krawędzie prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni prostopadłościanu
pole powierzchni prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość prostopadłościanu o wymiarach ##a\times a\times h## wynosi ##144##, a pole powierzchni ##210##. Wymiary prostopadłościanu wynoszą:

A. ##3\times 3\times 16##      B. ##12\times 12\times 1##      C. ##6\times 6\times 4##      D. ##5\times 5\times 6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:27:26
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole prostopadłościanu
pole prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna prostopadłościanu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##45^\circ##. Krawędzie podstawy mają długość ##6## i ##8##. Objętość bryły jest równa:

A. ##10##                     B. ##24##                     C. ##240##                     D. ##480##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 10:05:30
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna prostopadłościanu
przekątna prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga ##\frac{2}{3}## jego wysokości. Ile litrów wody należy dolać, aby napełnić całe akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##8## litrów          B. ##16## litrów          C. ##80## litrów         D. ##160## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 09:07:40
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy roboczych
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga ##\frac{2}{3}## jego wysokości. Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##16000## litrów          B. ##1600## litrów          C. ##160## litrów         D. ##16## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:47:53
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary ##15## m ##\times## ##10## m. Do basenu wlano ##240## m3 wody, która wypełniła go do ##\frac{4}{5}## głębokości. Jaka jest głębokość tego basenu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##1,28## m                    B. ##1,5## m                   C. ##2## m                   D. ##3## m
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:47:04
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy