nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 175 zadań
Zadania z matematyki

Rozwiąż nierówność: ##-x^{2}-4x+21< 0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:14:42
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność ##\frac{x}{5}+\sqrt{7}## jest

A. ##−14##                 B. ##−13##                 C. ##13##                 D. ##14##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:23:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą  nierówność ##2(x-2)\leq 4(x-1)+1## jest

A. ##-2##                     B. ##-1##                     C. ##0##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:55:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności liniowe
nierówności liniowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##20x\geq 4x^2+24##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:30:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja kwadratowa ##f (x) = −3(5-x)(x −11)##. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja ##f## jest rosnąca.

A. ##(-\infty,3\rangle##          B. ##(-\infty,5\rangle##          C. ##(-\infty,11\rangle##          D. ##\langle 8, +\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:14:58
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##2x^2 − 4x > 3x^2 − 6x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:45:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jedną z liczb, które spełniają nierówność ##−x^5 + x^3 − x < −2##, jest

A. 1                B. −1                C. 2                D. −2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:04:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
liczby spełniające nierówność
liczby spełniające nierówność Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ile spośród liczb: ##\frac{5}{6},\frac{1}{2},\frac{7}{12},\frac{1}{4}## spełnia warunek ##\frac{1}{3}<x\leqslant \frac{5}{6}##?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna liczba.       B. Dwie liczby.       C. Trzy liczby.      D. Cztery liczby.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 08:43:26
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy roboczych
Słowa kluczowe:
liczby spełniające nierówności
liczby spełniające nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##\left | x-2 \right |+\left | 3x-6 \right |<\left | x \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:15:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Rozwiąż nierówność ##x^{3}-4x^{2}-5x< 0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:33:08
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
nierówności wielomianowe
nierówności wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony