nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

 

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 17 zadań
Zadania z matematyki

Dana jest funkcja liniowa ##f(x)=\frac{3}{4}x+6##. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A. 8                   B. 6                   C. −6                   D. −8
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:09:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbadaj, czy istnieje liczba ##k##, dla której funkcja liniowa ##f(x)=(3+4k)x+k^2-2k## ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:31:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zbadaj, czy istnieje liczba ##m##, dla której funkcja liniowa ##f(x)=(1-2m)x+3-4m-4m^2## ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:26:24
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz wszystkie wartości ##m## dla których miejscem zerowym funkcji liniowej ##f(x)=2x+m^2-2## jest liczba ##x_0=-5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:21:09
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej ##f(x)=7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:02:48
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej ##f(x)=4x-5\frac{1}{3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:00:55
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f##, która każdej liczbie rzeczywistej ##x## przyporządkowuje liczbę ##y## taką, że ##2x +3y =4## . Miejscem zerowym funkcji ##f## jest liczba
 
A. naturalna.                                                 B. całkowita ujemna.
C. niewymierna.                                            D. wymierna niecałkowita.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:43:16
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## określona wzorem ##f(x)=2x+b## ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa ##g(x)=-3x+4##. Stąd wynika, że

A. ##b=4##               B. ##b=-\frac{3}{2}##               C. ##b=-\frac{8}{3}##               D. ##b=\frac{4}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 15:10:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miejscem zerowym funkcji ##f\left ( x \right )=\sqrt{2}\cdot x-\frac{\sqrt{8}}{4}## jest liczba:
 
A. ##\frac{1}{2}##                        B. ##\sqrt{2}##                        C. ##-2##                        D. ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:08:19
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miejscem zerowym funkcji ##f## określonej wzorem

##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
x^{2}-1 & dla & x\in \left ( -\infty,-4 \right \rangle \\
5x-10&dla &x\in \left ( -4,2 \right ) \\
x-3 &dla &x\in \left \langle 2,+\infty \right )
\end{matrix}\right.## jest
 
A. ##-4##                        B. ##-2##                        C. ##-1##                        D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 19:16:28
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy